ERG

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2024 ERG Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 ERG Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 ERG Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 ERG Publikacja raportu za 2023 rok.
15 listopada 2023 ERG Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 ERG Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
25 maja 2023 ERG Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
18 kwietnia 2023 ERG Publikacja raportu za 2022 rok.
17 listopada 2022 ERG Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
22 września 2022 ERG Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
24 czerwca 2022 ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
25 maja 2022 ERG Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 ERG Publikacja raportu za 2021 rok.
17 listopada 2021 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 września 2021 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
26 maja 2021 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
21 kwietnia 2021 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 listopada 2020 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
17 września 2020 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
13 sierpnia 2020 ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
26 marca 2020 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 marca 2020 ERG NWZA ws. zmiany uchwały numer 17 ZWZ z 30 marca 2017 r., zamknięcia programu skupu akcji własnych, udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży, pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016.
6 listopada 2019 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
11 września 2019 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 lipca 2019 ERG NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
26 czerwca 2019 ERG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
27 maja 2019 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
6 listopada 2018 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
11 września 2018 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
16 maja 2018 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
25 października 2017 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
10 października 2017 ERG NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 września 2017 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 maja 2017 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 kwietnia 2017 ERG Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
13 kwietnia 2017 ERG Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.918 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 kwietnia 2017 ERG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
6 kwietnia 2017 ERG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
30 marca 2017 ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży.
14 marca 2017 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
25 października 2016 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
8 września 2016 ERG Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
25 sierpnia 2016 ERG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
24 sierpnia 2016 ERG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
11 sierpnia 2016 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 ERG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
11 maja 2016 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 grudnia 2015 ERG NWZA ws. zmiany uchwał nr 2, 3, 4 i 5 NWZ z 14 sierpnia 2008, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 września 2011 w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży, wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki zależnej pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz zmiany §32 statutu.
13 listopada 2015 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 sierpnia 2015 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
16 czerwca 2015 ERG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12 maja 2015 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 ERG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
29 grudnia 2014 ERG NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
6 listopada 2014 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 lipca 2014 ERG Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
29 lipca 2014 ERG Scalenie akcji w stosunku 50:1.
18 lipca 2014 ERG Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
14 lipca 2014 ERG Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2014 ERG ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
9 maja 2014 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
18 marca 2014 ERG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 sierpnia 2013 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 ERG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
22 lutego 2013 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 grudnia 2012 ERG NWZA ws. zmiany uchwał nr 2, 3, 4, 5 i 6 NWZA z dnia 14 sierpnia 2008r., zmiany uchwały nr 3 NWZA z dnia 6 września 2011r. oraz zmiany statutu.
13 listopada 2012 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 sierpnia 2012 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 ERG Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
28 czerwca 2012 ERG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz określenia warunków na nabycie do 66 proc. akcji własnych.
15 maja 2012 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 ERG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 września 2011 ERG NWZA ws. wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
30 sierpnia 2011 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 ERG WZA
12 maja 2011 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
30 kwietnia 2011 ERG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
24 lutego 2011 ERG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
8 listopada 2010 ERG Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
27 października 2010 ERG NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.