TNTPROENR

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
4 lipca 2024 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
31 maja 2024 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
7 listopada 2023 TNTPROENR Początek notowań spółki 01CYBATON (01C) pod nazwą TNTPROENR (TNT) w związku ze zmianą firmy.
4 września 2023 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
14 sierpnia 2023 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 maja 2023 TNTPROENR Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
29 listopada 2022 TNTPROENR NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w składzie zarządu.
14 listopada 2022 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
31 maja 2022 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 TNTPROENR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
31 maja 2021 TNTPROENR Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
17 grudnia 2020 TNTPROENR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
13 listopada 2020 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 TNTPROENR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu oraz powołania pełnomocnika spółki zgodnie z art. 379 KSH.
31 sierpnia 2020 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
14 sierpnia 2020 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 TNTPROENR Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
29 listopada 2019 TNTPROENR NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2019 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
30 maja 2019 TNTPROENR Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
28 grudnia 2018 TNTPROENR Wznowienie obrotu akcjami spółki.
27 grudnia 2018 TNTPROENR Scalenie akcji w stosunku 20:1.
17 grudnia 2018 TNTPROENR Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 grudnia 2018 TNTPROENR Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2018 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 TNTPROENR Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.
14 czerwca 2017 TNTPROENR Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
15 lutego 2017 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
3 czerwca 2016 TNTPROENR Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
25 listopada 2015 TNTPROENR Split akcji w stosunku 1:20.
14 listopada 2015 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 TNTPROENR Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
17 sierpnia 2015 TNTPROENR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
14 sierpnia 2015 TNTPROENR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
10 sierpnia 2015 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., podziału (splitu) wszystkich akcji oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
14 maja 2015 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 TNTPROENR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
5 czerwca 2014 TNTPROENR Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
15 listopada 2013 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 TNTPROENR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
15 sierpnia 2013 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 maja 2013 TNTPROENR NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz upoważnienia do nabycia akcji własnych.
28 marca 2013 TNTPROENR Wznowienie obrotu akcjami spółki.
27 marca 2013 TNTPROENR Scalenie akcji w stosunku 160:1.
18 marca 2013 TNTPROENR Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
11 marca 2013 TNTPROENR Pierwszy dzień notowań na NC 1.000 akcji serii K, 100.000.000 akcji serii M, 2.421.675 akcji serii N, 557.453.520 akcji serii T.
11 marca 2013 TNTPROENR Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 lutego 2013 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 stycznia 2013 TNTPROENR WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 rok.
4 stycznia 2013 TNTPROENR Publikacja raportu za 2012 rok.
26 listopada 2012 TNTPROENR NWZA ws. uchylenia §1 Uchwały nr 30 ZWZ z dnia 30 lipca 2012 w sprawie scalenia akcji spółki oraz zmiany w składzie RN.
14 listopada 2012 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 TNTPROENR Początek notowań spółki VICTORIA (VIC) pod nazwą 01CYBATON (01C), w związku ze zmianą firmy.
31 lipca 2012 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 lipca 2012 TNTPROENR WZA ws. m.in. pokrycia starty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2012 TNTPROENR Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
23 kwietnia 2012 TNTPROENR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 marca 2012 TNTPROENR NWZA ws. przyjęcia Planu Restrukturyzacji Spółki oraz powołania nowych członków RN.
27 lutego 2012 TNTPROENR NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2012 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
26 stycznia 2012 TNTPROENR Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii R.
9 stycznia 2012 TNTPROENR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
15 listopada 2011 TNTPROENR Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 TNTPROENR Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
22 lipca 2011 TNTPROENR NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję będącą rekompensatą dla akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii N.
13 maja 2011 TNTPROENR Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 kwietnia 2011 TNTPROENR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
15 marca 2011 TNTPROENR WZA
14 lutego 2011 TNTPROENR Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 lutego 2011 TNTPROENR Publikacja raportu za 2010 rok.
17 stycznia 2011 TNTPROENR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz przeniesienia akcji z NC na GPW.