JRCGROUP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 JRCGROUP Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.
31 maja 2023 JRCGROUP Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 października 2022 JRCGROUP NWZA ws. zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki.
16 sierpnia 2022 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
31 maja 2022 JRCGROUP Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 JRCGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
22 lutego 2022 JRCGROUP Dzień pierwszego notowania na NC 820.366 akcji serii F, 3.692.498 akcji serii I, 285.680 akcji serii J, 15.590.887 akcji serii T.
14 lutego 2022 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2020.
31 maja 2021 JRCGROUP Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2019.
30 czerwca 2020 JRCGROUP Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 JRCGROUP NWZA ws. połączenia, zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2020 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
31 maja 2019 JRCGROUP Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017.
28 maja 2018 JRCGROUP Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
14 lipca 2017 JRCGROUP Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
13 lipca 2017 JRCGROUP Dzień ostatniego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 czerwca 2017 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016.
31 maja 2017 JRCGROUP Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
18 stycznia 2017 JRCGROUP Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
30 listopada 2016 JRCGROUP Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
24 listopada 2016 JRCGROUP Ostatni dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
22 listopada 2016 JRCGROUP Pierwszy dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2016 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
18 października 2016 JRCGROUP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
1 września 2016 JRCGROUP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
16 sierpnia 2016 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji.
3 czerwca 2016 JRCGROUP Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
22 kwietnia 2016 JRCGROUP Dzień pierwszego notowania na NC 679.634 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
15 lutego 2016 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 JRCGROUP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014.
3 czerwca 2015 JRCGROUP Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 JRCGROUP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 JRCGROUP Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7 października 2014 JRCGROUP Ostatni dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
21 sierpnia 2014 JRCGROUP Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 sierpnia 2014 JRCGROUP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
21 lipca 2014 JRCGROUP Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
16 lipca 2014 JRCGROUP Początek przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
15 lipca 2014 JRCGROUP Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
4 lipca 2014 JRCGROUP Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
1 lipca 2014 JRCGROUP Ostatni dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
25 czerwca 2014 JRCGROUP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
23 czerwca 2014 JRCGROUP Pierwszy dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
20 czerwca 2014 JRCGROUP Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
30 maja 2014 JRCGROUP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
28 maja 2014 JRCGROUP Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 JRCGROUP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 maja 2014 JRCGROUP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 7 z dnia 3.09.2012r NWZA, dokooptowanych członków RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 JRCGROUP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 JRCGROUP Debiut spółki na NC.