FOTOVOLT

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
21 maja 2024 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2024 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
12 maja 2023 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 na pokrycie strat z lat przyszłych oraz na kapitał zapasowy.
20 marca 2023 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
4 listopada 2022 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
27 września 2022 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przyszłych, przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat przyszłych oraz dalszego istnienia spółki.
5 sierpnia 2022 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 FOTOVOLT Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
10 maja 2022 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 FOTOVOLT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
12 listopada 2021 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat przeszłych.
13 sierpnia 2021 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
14 maja 2021 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 FOTOVOLT Początek notowań spółki IFM (IFM) pod nazwą FOTOVOLT (FVE) w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2020 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 maja 2020 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z zysków lat przyszłych.
31 marca 2020 FOTOVOLT NWZA ws. zmiany statutu.
20 marca 2020 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
29 maja 2019 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie strat z lat poprzednich.
10 maja 2019 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2018 rok.
9 listopada 2018 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
1 czerwca 2018 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
10 maja 2018 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2017 rok.
8 listopada 2017 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 sierpnia 2017 FOTOVOLT NWZA ws. powołania pana Piotra Dominik na członka RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii A1, A2,E oraz dematerializacji akcji serii A1,A2,E.
10 sierpnia 2017 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
6 czerwca 2017 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.029.598,71 zł z zysków z lat następnych.
10 maja 2017 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 marca 2017 FOTOVOLT NWZA ws. zmiany statutu.
21 marca 2017 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2016 rok.
5 stycznia 2017 FOTOVOLT NWZA ws. powołania Pana Janusza Wyląg oraz Pana Jacka Mitrockiego (Mitrocki) na członków RN oraz zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki z Investment Fund Managers Spółka Akcyjna na IFM Global Funds Spółka Akcyjna.
8 listopada 2016 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
17 czerwca 2016 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w wysokości 189.440,54 zł z kapitału zapasowego spółki.
10 maja 2016 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
22 marca 2016 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2015 rok.
9 lutego 2016 FOTOVOLT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
5 listopada 2015 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
5 sierpnia 2015 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
8 maja 2015 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 kwietnia 2015 FOTOVOLT Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
27 marca 2015 FOTOVOLT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
26 marca 2015 FOTOVOLT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
11 marca 2015 FOTOVOLT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
25 lutego 2015 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2014 rok.
6 lutego 2015 FOTOVOLT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
29 maja 2014 FOTOVOLT ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz powołania członków RN.
13 maja 2014 FOTOVOLT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 FOTOVOLT Publikacja raportu za 2013 rok.
11 lutego 2014 FOTOVOLT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 FOTOVOLT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FOTOVOLT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 sierpnia 2013 FOTOVOLT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
11 lipca 2013 FOTOVOLT Debiut spółki na NC.