UNIVERSE

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
20 czerwca 2024 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
10 maja 2024 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
11 marca 2024 UNIVERSE Publikacja raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
9 sierpnia 2023 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 czerwca 2023 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
9 marca 2023 UNIVERSE Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
2 września 2022 UNIVERSE Początek notowań spółki ALDA (ALD) pod nazwą UNIVERSE (UNV) w związku ze zmianą firmy.
10 sierpnia 2022 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 czerwca 2022 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
26 maja 2022 UNIVERSE Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
13 lutego 2022 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 sierpnia 2021 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 UNIVERSE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o., zmian w składzie RN, zmiany nazwy spółki, zmiany siedziby spółki i zmiany statutu.
12 maja 2021 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
4 marca 2021 UNIVERSE Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
14 maja 2020 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 kwietnia 2020 UNIVERSE Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
30 maja 2019 UNIVERSE Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 UNIVERSE Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 UNIVERSE Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
24 czerwca 2016 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2015.
25 maja 2016 UNIVERSE Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
29 września 2015 UNIVERSE Pierwszy dzień notowań na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2015 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
3 czerwca 2015 UNIVERSE Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 kwietnia 2015 UNIVERSE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 UNIVERSE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 UNIVERSE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 UNIVERSE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 UNIVERSE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 UNIVERSE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 UNIVERSE WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
31 maja 2012 UNIVERSE Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 UNIVERSE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
22 lutego 2012 UNIVERSE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 lutego 2012 UNIVERSE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
16 lutego 2012 UNIVERSE Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2012 UNIVERSE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
27 grudnia 2011 UNIVERSE Debiut spółki na NC.