OPTIGIS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
13 listopada 2023 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
14 czerwca 2023 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r.
12 maja 2023 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
14 czerwca 2022 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.
16 maja 2022 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
25 kwietnia 2022 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 r.
11 czerwca 2021 OPTIGIS Dzień pierwszego notowania na NC 500 akcji serii D, 50.202.137 akcji serii J, 5.000.000 akcji serii K.
17 maja 2021 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
21 kwietnia 2021 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
15 lutego 2021 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
18 sierpnia 2020 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 r.
14 sierpnia 2020 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
27 marca 2020 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
5 czerwca 2019 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r. oraz kontynuacji działalności spółki.
30 maja 2018 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 r.
30 maja 2017 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz kontynuowania działalności spółki.
12 sierpnia 2016 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
20 maja 2016 OPTIGIS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
13 maja 2016 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 marca 2016 OPTIGIS NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości spółki.
15 lutego 2016 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
11 sierpnia 2015 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej.
22 maja 2015 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
11 maja 2015 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
8 kwietnia 2015 OPTIGIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
30 września 2014 OPTIGIS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2014 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
22 lipca 2014 OPTIGIS Pierwszy dzień notowań na NC 164.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 kwietnia 2014 OPTIGIS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 OPTIGIS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz podziału zysku za 2013 rok.
4 marca 2014 OPTIGIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 OPTIGIS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 grudnia 2013 OPTIGIS Pierwszy dzień notowań na NC 782.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2013 OPTIGIS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 września 2013 OPTIGIS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
13 sierpnia 2013 OPTIGIS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 OPTIGIS Debiut spółki na NC.