SFD

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 lipca 2024 SFD Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
5 lipca 2024 SFD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
4 lipca 2024 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
27 czerwca 2024 SFD ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.
31 maja 2024 SFD Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 lutego 2024 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
9 listopada 2023 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
14 lipca 2023 SFD Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
7 lipca 2023 SFD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
6 lipca 2023 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
30 czerwca 2023 SFD ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 SFD Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
13 lutego 2023 SFD NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla zarządu, zmiany statutu, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN oraz ustalenia wysokości budżetu na wydatki RN na usługi jej doradców na rok 2023.
4 stycznia 2023 SFD Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,05 zł na akcję.
28 grudnia 2022 SFD Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,05 zł na akcję.
27 grudnia 2022 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 listopada 2022 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
8 lipca 2022 SFD Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
1 lipca 2022 SFD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
30 czerwca 2022 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
24 czerwca 2022 SFD ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2021 roku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 SFD NWZA ws. zmiany statutu.
26 maja 2022 SFD Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
30 grudnia 2021 SFD Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 0,04 zł na akcję.
23 grudnia 2021 SFD Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 0,04 zł na akcję.
22 grudnia 2021 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
15 listopada 2021 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 września 2021 SFD Dzień pierwszego notowania na NC 1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
12 sierpnia 2021 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
15 lipca 2021 SFD Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
7 lipca 2021 SFD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
6 lipca 2021 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
29 czerwca 2021 SFD ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020.
23 czerwca 2021 SFD Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.
22 czerwca 2021 SFD Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.
18 czerwca 2021 SFD Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii G.
17 czerwca 2021 SFD Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii G.
31 maja 2021 SFD Publikacja raportu za 2020 rok.
25 maja 2021 SFD NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany statutu.
17 maja 2021 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
31 grudnia 2020 SFD Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.
24 grudnia 2020 SFD Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.
23 grudnia 2020 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
13 listopada 2020 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 września 2020 SFD Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
31 sierpnia 2020 SFD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
28 sierpnia 2020 SFD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
24 sierpnia 2020 SFD ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2019 roku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020 SFD Publikacja raportu za 2019 rok.
22 czerwca 2020 SFD NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
22 czerwca 2020 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
8 sierpnia 2019 SFD Dzień pierwszego notowania na NC 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
29 czerwca 2019 SFD ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2018 roku.
31 maja 2019 SFD Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
17 sierpnia 2018 SFD NWZA ws. połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
14 sierpnia 2018 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 SFD ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2017 roku.
1 czerwca 2018 SFD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 SFD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wypracowanej w 2016 roku.
31 maja 2017 SFD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 SFD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
3 czerwca 2016 SFD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 grudnia 2015 SFD Zakończenie zapisów na akcje serii F.
7 grudnia 2015 SFD Początek zapisów na akcje serii F.
16 listopada 2015 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 października 2015 SFD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
14 października 2015 SFD NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 30 czerwca 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 SFD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
5 czerwca 2015 SFD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 SFD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 czerwca 2014 SFD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 SFD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 SFD ZWZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru.
14 czerwca 2013 SFD Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SFD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SFD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 SFD WZA ws. m.in. pokrycia starty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
14 czerwca 2012 SFD Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 SFD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 SFD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
11 stycznia 2012 SFD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 stycznia 2012 SFD Debiut spółki na NC.