SCPFL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 SCPFL Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 SCPFL Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 SCPFL Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 SCPFL Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 SCPFL Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
7 grudnia 2021 SCPFL NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu, powołania członka RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSFF / MSR.
12 listopada 2021 SCPFL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 SCPFL Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 SCPFL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
7 czerwca 2021 SCPFL NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia prawa poboru.
28 maja 2021 SCPFL Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 SCPFL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 SCPFL Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
3 lutego 2021 SCPFL Dzień pierwszego notowania na NC 101.107 akcji serii A, 11.350 akcji serii G, 127.915 akcji serii H.
13 listopada 2020 SCPFL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
21 sierpnia 2020 SCPFL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
14 sierpnia 2020 SCPFL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
24 lipca 2020 SCPFL Publikacja raportu za 2019 rok.
15 czerwca 2020 SCPFL Dzień pierwszego notowania na NC 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 maja 2020 SCPFL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 SCPFL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
10 grudnia 2019 SCPFL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
13 listopada 2019 SCPFL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
24 października 2019 SCPFL Dzień pierwszego notowania na NC 11.350 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2019 SCPFL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 SCPFL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2018.
29 maja 2019 SCPFL Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 SCPFL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 SCPFL Dzień pierwszego notowania na NC 34.050 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2019 SCPFL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
12 listopada 2018 SCPFL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 SCPFL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 SCPFL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.
29 maja 2018 SCPFL Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 SCPFL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 lutego 2018 SCPFL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 SCPFL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 września 2017 SCPFL NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
16 sierpnia 2017 SCPFL Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.268.893 akcji serii B oraz 900.000 akcji serii C.