HUBSTYLE

Data Spółka Wydarzenie
4 grudnia 2020 HUBSTYLE NWZA ws. połączenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie z 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz powołania członka RN.
27 listopada 2020 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
9 listopada 2020 HUBSTYLE NWZA ws. zmiany siedziby spółki.
30 września 2020 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 września 2020 HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
29 lipca 2020 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
29 maja 2019 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
27 listopada 2018 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 sierpnia 2018 HUBSTYLE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 czerwca 2018 HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
29 maja 2018 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
13 lutego 2018 HUBSTYLE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 listopada 2017 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 HUBSTYLE NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
30 sierpnia 2017 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 czerwca 2017 HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
15 maja 2017 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 marca 2017 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
4 listopada 2016 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
16 maja 2016 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
29 września 2015 HUBSTYLE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany siedziby, zmiany statutu i in.
1 września 2015 HUBSTYLE Początek notowań spółki NOKAUT (NOK) pod nazwą HUBSTYLE (HUB), w związku ze zmianą firmy.
31 sierpnia 2015 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
10 sierpnia 2015 HUBSTYLE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wojciecha Czerneckiego.
27 lipca 2015 HUBSTYLE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wojciecha Czerneckiego.
26 czerwca 2015 HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
25 marca 2015 HUBSTYLE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na GPW, zmiany firmy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
23 marca 2015 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 HUBSTYLE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
20 czerwca 2014 HUBSTYLE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
15 maja 2014 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 HUBSTYLE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji.
21 marca 2014 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
16 stycznia 2014 HUBSTYLE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon SA z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 grudnia 2013 HUBSTYLE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-media.
14 listopada 2013 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 HUBSTYLE NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych serii B, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
30 sierpnia 2013 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 HUBSTYLE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
12 maja 2013 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
21 marca 2013 HUBSTYLE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
30 października 2012 HUBSTYLE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
26 czerwca 2012 HUBSTYLE WZA
11 kwietnia 2012 HUBSTYLE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 kwietnia 2012 HUBSTYLE Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 marca 2012 HUBSTYLE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-media.
14 marca 2012 HUBSTYLE Debiut spółki na GPW.
27 lutego 2012 HUBSTYLE Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
22 lutego 2012 HUBSTYLE Początek przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
21 lutego 2012 HUBSTYLE Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.
17 lutego 2012 HUBSTYLE Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.