Kalendarium giełdowe - GPW/New Connect

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 lutego 2023

DOOK DOK NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.
ONICO ONC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.