ECERAMICS

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 ECERAMICS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 ECERAMICS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 ECERAMICS Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 ECERAMICS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 ECERAMICS Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 ECERAMICS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 ECERAMICS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
14 sierpnia 2020 ECERAMICS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 maja 2020 ECERAMICS Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 ECERAMICS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 ECERAMICS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
13 stycznia 2020 ECERAMICS NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora.
14 listopada 2019 ECERAMICS Publikacj skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
14 czerwca 2018 ECERAMICS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
20 listopada 2017 ECERAMICS NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14 listopada 2017 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
3 lipca 2017 ECERAMICS NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 3 NWZ z 18 marca 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru.
25 maja 2017 ECERAMICS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
13 lutego 2017 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
12 listopada 2016 ECERAMICS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 ECERAMICS Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
9 sierpnia 2016 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ECERAMICS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
6 maja 2016 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
20 kwietnia 2016 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 ECERAMICS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru oraz uzupełnienia składu RN.
21 lutego 2016 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
21 lipca 2015 ECERAMICS Dzień pierwszego notowania na NC 17.000.000 akcji serii G i 1.475.000.005 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
30 czerwca 2015 ECERAMICS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
14 maja 2015 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
28 kwietnia 2015 ECERAMICS Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
9 marca 2015 ECERAMICS NWZA ws. zmian w składzie RN zmiany statutu.
16 lutego 2015 ECERAMICS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
5 stycznia 2015 ECERAMICS NWZA ws. uchylenia uchwały nr 10 WZA z dnia 10.06.2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu na NC, zmian w składzie RN zmiany statutu.
14 listopada 2014 ECERAMICS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ECERAMICS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
1 sierpnia 2014 ECERAMICS Początek notowań spółki GPFCAUSA (GPF) pod nazwą ECERAMICS (ECR), w związku ze zmianą firmy.
7 lipca 2014 ECERAMICS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
25 czerwca 2014 ECERAMICS Publikacja raportu za 2013 rok.
10 czerwca 2014 ECERAMICS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii I i J do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 ECERAMICS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 ECERAMICS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ECERAMICS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ECERAMICS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 ECERAMICS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012 oraz wyrażenia zgodny na zbycie przedsiębiorstwa.
26 czerwca 2013 ECERAMICS Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ECERAMICS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ECERAMICS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 grudnia 2012 ECERAMICS NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.
14 listopada 2012 ECERAMICS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 ECERAMICS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
2 lipca 2012 ECERAMICS WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
15 czerwca 2012 ECERAMICS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 ECERAMICS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 ECERAMICS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ECERAMICS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
5 września 2011 ECERAMICS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2011 ECERAMICS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
4 lipca 2011 ECERAMICS WZA
16 maja 2011 ECERAMICS Publikacja raportu za 2010 rok.
12 maja 2011 ECERAMICS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 lutego 2011 ECERAMICS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
14 lutego 2011 ECERAMICS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 ECERAMICS Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
3 listopada 2010 ECERAMICS NWZA
25 października 2010 ECERAMICS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
22 października 2010 ECERAMICS Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.