CLOUD

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 CLOUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
16 września 2024 CLOUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 maja 2024 CLOUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
15 kwietnia 2024 CLOUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
27 listopada 2023 CLOUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 CLOUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 CLOUD Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
23 czerwca 2023 CLOUD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
22 czerwca 2023 CLOUD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
12 czerwca 2023 CLOUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2022 rok.
29 maja 2023 CLOUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
17 kwietnia 2023 CLOUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
12 grudnia 2022 CLOUD Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 700.000 akcji serii C, 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 400.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2022 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
7 listopada 2022 CLOUD NWZA ws. zmiany składu RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.
16 sierpnia 2022 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
20 czerwca 2022 CLOUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok.
16 maja 2022 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 CLOUD Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
31 stycznia 2022 CLOUD NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych, przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
6 września 2021 CLOUD Dzień pierwszego notowania na NC 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
16 sierpnia 2021 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 CLOUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
17 maja 2021 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 CLOUD Publikacja raportu za 2020 rok.
15 lutego 2021 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 października 2020 CLOUD NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany składu RN.
14 sierpnia 2020 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 CLOUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
15 maja 2020 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
4 maja 2020 CLOUD Publikacja raportu za 2019 rok.
12 lutego 2020 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
13 listopada 2019 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 czerwca 2019 CLOUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
15 maja 2019 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
15 kwietnia 2019 CLOUD Publikacja raportu za 2018 rok.
13 lutego 2019 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
26 listopada 2018 CLOUD NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2018 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 CLOUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
21 maja 2018 CLOUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F.
14 maja 2018 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 CLOUD Publikacja raportu za 2017 rok.
12 lutego 2018 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
27 listopada 2017 CLOUD NWZA ws. zmiany składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
13 listopada 2017 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
26 czerwca 2017 CLOUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok oraz przeznaczenia zysku za 2016 rok.
12 czerwca 2017 CLOUD NWZA ws. zmiany składu RN.
31 maja 2017 CLOUD Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
19 września 2016 CLOUD NWZA ws. zmiany składu RN.
8 sierpnia 2016 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
9 maja 2016 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
9 maja 2016 CLOUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
11 kwietnia 2016 CLOUD Publikacja raportu za 2015 rok.
8 lutego 2016 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 listopada 2015 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
2 lipca 2015 CLOUD Pierwszy dzień notowań na NC 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 czerwca 2015 CLOUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz zmiany składu RN.
11 maja 2015 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
27 kwietnia 2015 CLOUD Publikacja raportu za 2014 rok.
9 lutego 2015 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 listopada 2014 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
11 sierpnia 2014 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
16 czerwca 2014 CLOUD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 maja 2014 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 CLOUD Publikacja raportu za 2013 rok.
10 lutego 2014 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CLOUD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 CLOUD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 CLOUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 CLOUD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
24 kwietnia 2013 CLOUD Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 CLOUD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
22 maja 2012 CLOUD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 maja 2012 CLOUD Debiut spółki na NC.