BPX

Data Spółka Wydarzenie
24 czerwca 2022 BPX Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
31 maja 2022 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 BPX NWZA ws. uchylenia uchwały nr 03/03/2022 z dnia 25.03.2022 roku oraz wycofania akcji spółki serii B i C z obrotu na NC.
25 marca 2022 BPX NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji przez spółkę, wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pomiędzy członkiem zarządu Bogusławem Cieślakiem a BPX S.A. i wyznaczenia pełnomocnika do zawarcia w imieniu spółki umowy z członkiem zarządu.
21 marca 2022 BPX Dzień wykupu akcji spółki przez Bogusława Cieślaka, Annę Saczuk, Rafała Klawikowskiego, Bartosza Jarkowskiego, Jarosława Kuśnierza i Tomasza Chudzikowskiego po cenie 5,37 zł za akcję.
15 marca 2022 BPX Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
23 lutego 2022 BPX NWZA ws. zatwierdzenia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Aktywów Transakcji zawartej pomiędzy BPX S.A. i Bogusławem Cieślakiem a Housemax sp. z o. o. i Marcinem Zogą oraz wyrażenia następczej zgody na ustanowienie przez spółkę hipoteki łącznej.
14 lutego 2022 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 BPX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 BPX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
28 czerwca 2020 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 BPX NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2019 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
16 maja 2019 BPX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
19 czerwca 2018 BPX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 BPX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 BPX Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 BPX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BPX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 BPX Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BPX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 BPX Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 czerwca 2016 BPX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
20 maja 2016 BPX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 BPX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
30 marca 2016 BPX NWZA ws. odwołania członka RN, powołania na członka RN, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa BPX Czech Republic s.r.o.
15 lutego 2016 BPX Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 grudnia 2015 BPX NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników spółki w postaci przydziału akcji i ich objęcia za cenę nominalną, emisji akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczeniu go na sfinansowanie programu motywacyjnego dla pracowników, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
16 listopada 2015 BPX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BPX Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
13 lipca 2015 BPX NWZA ws. połączenia BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umorzenia 3.150.000 akcji zwykłych imiennych serii A, emisji akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
24 czerwca 2015 BPX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 BPX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 maja 2015 BPX Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 BPX Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 BPX Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 BPX Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
6 czerwca 2014 BPX Początek notowań spółki DOMEXBUD (DMX) pod nazwą BPX (BPX), w związku ze zmianą firmy.
4 czerwca 2014 BPX ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 BPX Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
9 maja 2014 BPX Publikacja raportu za 2013 rok.
12 marca 2014 BPX NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany przedmiotu działalności i sposobu reprezentacji oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 BPX Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BPX Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
6 listopada 2013 BPX NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 879.000,00 zł, z kwoty 4.441.537,00 zł do kwoty 3.562.537,00 zł, w drodze umorzenia 879.000 akcji własnych oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 BPX Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 BPX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 BPX Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 BPX Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 BPX NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
14 lutego 2013 BPX Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 grudnia 2012 BPX NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 BPX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 BPX Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
20 czerwca 2012 BPX WZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2011.
14 maja 2012 BPX Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 BPX Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 BPX Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 BPX Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 BPX Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
8 czerwca 2011 BPX WZA
12 maja 2011 BPX Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 maja 2011 BPX Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 BPX Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
16 listopada 2010 BPX NWZA