INTERFERI

Data Spółka Wydarzenie
15 września 2022 INTERFERI Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
12 sierpnia 2022 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
29 lipca 2022 INTERFERI NWZA ws. zmiany statutu oraz odwołania i powołania do składu RN.
28 czerwca 2022 INTERFERI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
24 maja 2022 INTERFERI Dzień wykupu akcji spółki przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. po cenie 8,71 zł za akcję.
19 maja 2022 INTERFERI Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
26 kwietnia 2022 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany zasad wynagradzania RN, zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, uchylenia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz zmiany statutu.
22 kwietnia 2022 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
28 marca 2022 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów.
11 marca 2022 INTERFERI Publikacja raportu za 2021 rok.
22 lutego 2022 INTERFERI Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,71 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Holding Hotelowy.
24 stycznia 2022 INTERFERI Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,71 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Holding Hotelowy.
22 października 2021 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
2 sierpnia 2021 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 czerwca 2021 INTERFERI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
23 kwietnia 2021 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
16 kwietnia 2021 INTERFERI NWZA ws. przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
12 marca 2021 INTERFERI Publikacja raportu za 2020 rok.
10 lutego 2021 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 % sumy aktywów trwałych.
29 grudnia 2020 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN.
23 października 2020 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
21 sierpnia 2020 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów i zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2020 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
24 czerwca 2020 INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
24 kwietnia 2020 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 marca 2020 INTERFERI Publikacja raportu za 2019 rok.
2 marca 2020 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN, w tym również określenia liczby członków RN.
30 grudnia 2019 INTERFERI NWZA ws. zmiany statutu.
25 października 2019 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
21 sierpnia 2019 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych oraz zmiany uchwały nr 22/2015 ZWZ z dnia 24 kwietnia 2015 r.
13 sierpnia 2019 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
29 kwietnia 2019 INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
19 kwietnia 2019 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 marca 2019 INTERFERI Publikacja raportu za 2018 rok.
14 stycznia 2019 INTERFERI NWZA ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
26 października 2018 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
15 października 2018 INTERFERI NWZA ws. zmian statutu.
10 sierpnia 2018 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
6 lipca 2018 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN.
5 czerwca 2018 INTERFERI NWZA ws. zmiany statutu.
24 maja 2018 INTERFERI NWZA ws. przyjęcia regulaminu wyboru i odwołania członków RN KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
25 kwietnia 2018 INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
20 kwietnia 2018 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 marca 2018 INTERFERI Publikacja raportu za 2017 rok.
22 lutego 2018 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 grudnia 2017 INTERFERI NWZA ws. akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
27 października 2017 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
20 września 2017 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN.
11 sierpnia 2017 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
19 czerwca 2017 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 kwietnia 2017 INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
21 kwietnia 2017 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 marca 2017 INTERFERI Publikacja raportu za 2016 rok.
28 października 2016 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 sierpnia 2016 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
28 kwietnia 2016 INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
22 kwietnia 2016 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 marca 2016 INTERFERI Publikacja raportu za 2015 rok.
8 marca 2016 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.
14 stycznia 2016 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach.
23 października 2015 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 INTERFERI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
13 sierpnia 2015 INTERFERI Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
12 marca 2015 INTERFERI Publikacja raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
15 października 2014 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie, na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2014 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
25 kwietnia 2014 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 INTERFERI ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
21 marca 2014 INTERFERI Publikacja raportu za 2013 rok.
4 listopada 2013 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
24 października 2013 INTERFERI NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków RN.
14 sierpnia 2013 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
6 czerwca 2013 INTERFERI Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
27 maja 2013 INTERFERI NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
15 maja 2013 INTERFERI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
13 maja 2013 INTERFERI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 kwietnia 2013 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 INTERFERI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
20 marca 2013 INTERFERI Publikacja raportu za 2012 rok.
2 listopada 2012 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
17 sierpnia 2012 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
27 kwietnia 2012 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 INTERFERI WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, rocznych nagród o charakterze uznaniowym dla członków zarządu, zasad wynagradzania członków RN oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
19 marca 2012 INTERFERI Publikacja raportu za 2011 rok.
29 listopada 2011 INTERFERI NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2 listopada 2011 INTERFERI Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 INTERFERI Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
22 kwietnia 2011 INTERFERI Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
12 kwietnia 2011 INTERFERI WZA
14 marca 2011 INTERFERI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
20 grudnia 2010 INTERFERI Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Hotele 01.
16 listopada 2010 INTERFERI Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Hotele 01.
15 października 2010 INTERFERI NWZA