YELLOWBOS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
24 maja 2024 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 YELLOWBOS Publikacja raportów za IV kwartał 2022, II, III i IV kwartał 2023 i za cały 2022 rok.
15 maja 2023 YELLOWBOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
10 maja 2023 YELLOWBOS NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 listopada 2022 YELLOWBOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 YELLOWBOS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
7 lipca 2022 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
20 maja 2022 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2021 rok.
10 maja 2022 YELLOWBOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
10 lutego 2022 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
30 listopada 2021 YELLOWBOS NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
12 listopada 2021 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
2 lutego 2021 YELLOWBOS NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce Medical Apartments Sp. z o.o.
13 listopada 2020 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
24 września 2019 YELLOWBOS NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14 sierpnia 2019 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 YELLOWBOS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
30 maja 2019 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 YELLOWBOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11 kwietnia 2019 YELLOWBOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 lutego 2019 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
30 stycznia 2019 YELLOWBOS NWZA ws.widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 grudnia 2018 YELLOWBOS NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki KW NR: LM1L/00041584/6 na rzecz Banku Spółdzielczego Ostrów Mazowiecka z tytułu udzielenia przez bank kredytu w kwocie 400 000 zł.
16 listopada 2018 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
29 maja 2018 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 grudnia 2017 YELLOWBOS NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do spółki oraz wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję.
5 grudnia 2017 YELLOWBOS NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej.
7 listopada 2017 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 sierpnia 2017 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2016 rok.
9 maja 2017 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
7 lutego 2017 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych.
25 maja 2016 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
10 listopada 2015 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
11 sierpnia 2015 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
26 maja 2015 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 kwietnia 2015 YELLOWBOS NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz zmiany statutu.
11 lutego 2015 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 YELLOWBOS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
16 czerwca 2014 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 YELLOWBOS Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
26 lipca 2013 YELLOWBOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
24 lipca 2013 YELLOWBOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
30 czerwca 2013 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2012 rok.
28 czerwca 2013 YELLOWBOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 lipca 2012 YELLOWBOS Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
9 lipca 2012 YELLOWBOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
5 lipca 2012 YELLOWBOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
29 czerwca 2012 YELLOWBOS WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
14 czerwca 2012 YELLOWBOS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 YELLOWBOS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 YELLOWBOS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 listopada 2011 YELLOWBOS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru oraz zmian statutu.
14 listopada 2011 YELLOWBOS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 YELLOWBOS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 YELLOWBOS Debiut spółki na NC.