BRAS

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
3 kwietnia 2024 BRAS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2023 rok.
20 grudnia 2023 BRAS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za lata obrotowe 2018, 2019, 2020 i 2021 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2022.
20 listopada 2023 BRAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2023 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
31 października 2023 BRAS Publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych raportów za lata 2018, 2019, 2020 i 2021.
14 sierpnia 2023 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
15 maja 2023 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 lutego 2023 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 kwietnia 2022 BRAS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F1.
23 marca 2022 BRAS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F1 z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2022 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BRAS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
20 października 2021 BRAS NWZA ws. zmiany w statucie oraz zmian w składzie RN.
13 sierpnia 2021 BRAS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 BRAS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
31 maja 2021 BRAS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 BRAS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 BRAS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 BRAS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
29 maja 2020 BRAS Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 BRAS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
31 maja 2019 BRAS Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 BRAS ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
30 maja 2018 BRAS Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 BRAS ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
31 maja 2017 BRAS Publikacja raportu za 2016 rok.
26 maja 2017 BRAS NWZA ws. zmiany PKD spółki, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę, wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania przez spółkę oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2017 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
27 grudnia 2016 BRAS Początek notowań spółki INVENTI (IVT) pod nazwą BRAS (BSA), w związku ze zmianą firmy.
21 listopada 2016 BRAS Dzień pierwszego notowania na NC 50.215.560 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
14 listopada 2016 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BRAS ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
3 czerwca 2016 BRAS Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 BRAS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
14 marca 2016 BRAS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
1 marca 2016 BRAS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D1.
15 lutego 2016 BRAS NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru w ramach oferty publicznej, zmiany firmy oraz siedziby spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
22 grudnia 2015 BRAS NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru, zmiany firmy oraz siedziby, zmiany statutu, zmiany PKD i zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 BRAS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 sierpnia 2015 BRAS Scalenie akcji w stosunku 100:1.
31 lipca 2015 BRAS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
28 lipca 2015 BRAS Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
25 czerwca 2015 BRAS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
24 czerwca 2015 BRAS Dzień pierwszego notowania na NC 619.264 akcji serii K, 601.137 akcji serii L, 3.179.599 akcji serii Ł, 8.300.000 akcji serii N.
28 maja 2015 BRAS Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
28 listopada 2014 BRAS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 listopada 2014 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
15 maja 2014 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
16 kwietnia 2014 BRAS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 BRAS Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 grudnia 2013 BRAS Pierwszy dzień notowań na NC 27.632.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
14 listopada 2013 BRAS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BRAS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 lipca 2013 BRAS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
24 czerwca 2013 BRAS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru.
15 maja 2013 BRAS Publikacja raportu za I kwartał 2013 i za cały 2012 rok.
25 kwietnia 2013 BRAS Pierwszy dzień notowań na NC 6.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
6 marca 2013 BRAS Pierwszy dzień notowań na NC 5.000.000 akcji serii A, 825.000 akcji serii E, 2.500.000 akcji serii F.
14 lutego 2013 BRAS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
1 października 2012 BRAS NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej i in.
6 sierpnia 2012 BRAS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
26 czerwca 2012 BRAS WZA
15 czerwca 2012 BRAS Debiut spółki na NC.