FINTECH

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
29 czerwca 2024 FINTECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
31 maja 2024 FINTECH Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 grudnia 2023 FINTECH NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.
14 listopada 2023 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 FINTECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
31 maja 2023 FINTECH Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 FINTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
16 maja 2022 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 FINTECH Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 sierpnia 2021 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
5 lipca 2021 FINTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
14 maja 2021 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
21 marca 2021 FINTECH Publikacja raportu za 2020 rok.
25 października 2020 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
22 lipca 2020 FINTECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
12 czerwca 2020 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 FINTECH Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
29 lipca 2019 FINTECH ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
31 maja 2019 FINTECH Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
23 kwietnia 2018 FINTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
16 marca 2018 FINTECH Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 FINTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
30 maja 2017 FINTECH Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
20 grudnia 2016 FINTECH NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
14 listopada 2016 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
4 listopada 2016 FINTECH Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
3 listopada 2016 FINTECH Scalenie akcji w stosunku 50:1.
26 października 2016 FINTECH Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
21 października 2016 FINTECH Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 sierpnia 2016 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 FINTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
4 czerwca 2016 FINTECH Publikacja raportu za 2015 rok.
14 maja 2016 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
9 marca 2016 FINTECH NWZA ws. zmiany statutu, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, uchylenia uchwały ZWZ nr 21 z dnia 16 września 2015 roku ws. scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
15 lutego 2016 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
14 listopada 2015 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
16 września 2015 FINTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji poprzez podwyższenie wartości ich nominalnej oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 lipca 2015 FINTECH Początek notowań spółki JDB (JDB) pod nazwą SILESIA (SSO), w związku ze zmianą firmy.
21 lipca 2015 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2015 oraz za cały 2014 rok.
14 lutego 2015 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
30 września 2014 FINTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2014 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
19 sierpnia 2013 FINTECH ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, zmiany uchwały nr 12 NWZA z 28.02.2012r. w sprawie nabycia akcji własnych, zmiany uchwały nr 11 NWZA z 28.02.2012r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
14 sierpnia 2013 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 FINTECH Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 lipca 2012 FINTECH WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
22 czerwca 2012 FINTECH Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
28 lutego 2012 FINTECH NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, nabycia akcji własnych oraz utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.
14 lutego 2012 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 FINTECH Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 FINTECH Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 lipca 2011 FINTECH WZA
30 czerwca 2011 FINTECH Publikacja raportu za 2010 rok.
15 czerwca 2011 FINTECH NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
16 maja 2011 FINTECH Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 lutego 2011 FINTECH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 lutego 2011 FINTECH Debiut spółki na NC.
14 lutego 2011 FINTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.