ONE2TRIBE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ONE2TRIBE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ONE2TRIBE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 ONE2TRIBE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
28 marca 2024 ONE2TRIBE Dzień pierwszego notowania na NC 45.556.560 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
20 marca 2024 ONE2TRIBE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 ONE2TRIBE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ONE2TRIBE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 ONE2TRIBE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
31 maja 2023 ONE2TRIBE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 ONE2TRIBE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 ONE2TRIBE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
9 listopada 2022 ONE2TRIBE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 ONE2TRIBE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 ONE2TRIBE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
18 maja 2022 ONE2TRIBE Początek notowań spółki JWA (JWA) pod nazwą ONE2TRIBE (O2T) w związku ze zmianą firmy.
11 maja 2022 ONE2TRIBE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
15 marca 2022 ONE2TRIBE Publikacja raportu za 2021 rok.
11 marca 2022 ONE2TRIBE NWZA ws. połączenia spółki JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC.
10 listopada 2021 ONE2TRIBE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 ONE2TRIBE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
14 czerwca 2021 ONE2TRIBE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
27 maja 2021 ONE2TRIBE Dzień pierwszego notowania na NC 5.663.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 maja 2021 ONE2TRIBE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 ONE2TRIBE Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 ONE2TRIBE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
15 października 2020 ONE2TRIBE Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
28 sierpnia 2020 ONE2TRIBE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
17 sierpnia 2020 ONE2TRIBE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 sierpnia 2020 ONE2TRIBE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
10 sierpnia 2020 ONE2TRIBE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
29 lipca 2020 ONE2TRIBE Publikacja raportu za 2019 rok.
27 lipca 2020 ONE2TRIBE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) oraz zmiany statutu.
15 lipca 2020 ONE2TRIBE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 maja 2020 ONE2TRIBE NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
9 lutego 2020 ONE2TRIBE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
19 grudnia 2019 ONE2TRIBE NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2019 ONE2TRIBE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ONE2TRIBE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 ONE2TRIBE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
31 maja 2019 ONE2TRIBE Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ONE2TRIBE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ONE2TRIBE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
10 grudnia 2018 ONE2TRIBE NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
14 listopada 2018 ONE2TRIBE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ONE2TRIBE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
5 czerwca 2018 ONE2TRIBE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
8 maja 2018 ONE2TRIBE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 ONE2TRIBE Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 ONE2TRIBE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ONE2TRIBE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
5 września 2017 ONE2TRIBE NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
26 lipca 2017 ONE2TRIBE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
20 czerwca 2017 ONE2TRIBE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
30 maja 2017 ONE2TRIBE Publikacja raportu za 2016 rok.
20 kwietnia 2017 ONE2TRIBE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
25 stycznia 2017 ONE2TRIBE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 ONE2TRIBE NWZA ws. zmian w RN.
17 października 2016 ONE2TRIBE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
22 sierpnia 2016 ONE2TRIBE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 sierpnia 2016 ONE2TRIBE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
25 lipca 2016 ONE2TRIBE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.