JRHOLDING

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
20 czerwca 2024 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
14 czerwca 2024 JRHOLDING Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.870.392 akcji serii G oraz 1.400.000 akcji serii H.
29 maja 2024 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
27 marca 2024 JRHOLDING Publikacja raportu za 2023 rok.
18 marca 2024 JRHOLDING Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 20.000.000 akcji serii A, 11.496.330 akcji serii B, 6.073.670 akcji serii C, 1.430.000 akcji serii D, 1.654.608 akcji serii F. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2023 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 JRHOLDING Publikacja raportu za 2022 rok.
14 lutego 2023 JRHOLDING Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
13 listopada 2022 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
6 września 2022 JRHOLDING NWZA ws. ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN obecnej kadencji, zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2022 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
17 maja 2022 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 JRHOLDING Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 października 2021 JRHOLDING NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu, dematerializacji akcji spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
16 sierpnia 2021 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
25 czerwca 2021 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 JRHOLDING Publikacja raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 JRHOLDING Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
14 listopada 2020 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).
14 sierpnia 2020 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 JRHOLDING Publikacja raportu za 2019 rok.
19 listopada 2019 JRHOLDING NWZA ws. zatwierdzenia nowej strategii spółki, odwołania i powołania członka RN oraz zmian statutu.
14 listopada 2019 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
15 maja 2017 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
14 lutego 2017 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
19 sierpnia 2016 JRHOLDING NWZA ws. zmiany statutu.
16 sierpnia 2016 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego roku obrotowym 2015.
16 maja 2016 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 JRHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
7 stycznia 2016 JRHOLDING NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych.
13 listopada 2015 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
4 września 2015 JRHOLDING Początek notowań spółki JRINVEST (JRI) pod nazwą JRHOLDING (JRH), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2015 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
15 maja 2015 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
7 maja 2015 JRHOLDING Publikacja raportu za 2014 rok.
14 lutego 2015 JRHOLDING Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
16 stycznia 2015 JRHOLDING NWZA ws podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
29 grudnia 2014 JRHOLDING Split akcji w stosunku 1:10.
13 listopada 2014 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeznaczenia zysku z lat ubiegłych, splitu akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 JRHOLDING Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 JRHOLDING Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
25 listopada 2013 JRHOLDING NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji i praw do akcji serii E i F oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 JRHOLDING Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 JRHOLDING Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 JRHOLDING ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym w roku obrotowym 2012.
13 maja 2013 JRHOLDING Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
14 lutego 2013 JRHOLDING Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
30 listopada 2012 JRHOLDING Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
28 listopada 2012 JRHOLDING Debiut spółki na NC.