NEXTBIKE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 NEXTBIKE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 NEXTBIKE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
16 maja 2022 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 NEXTBIKE NWZA ws. zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki oraz rekomendowania zarządowi dochodzenia roszczeń, których zasadność i wysokość będzie wynikać m.in. z raportu z badania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
21 marca 2022 NEXTBIKE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 NEXTBIKE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
17 maja 2021 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 NEXTBIKE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 NEXTBIKE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
14 sierpnia 2020 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
2 czerwca 2020 NEXTBIKE NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
25 maja 2020 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 NEXTBIKE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
13 grudnia 2019 NEXTBIKE NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2019 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
10 września 2019 NEXTBIKE NWZA ws. zmian statutu oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji spółki, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego.
14 sierpnia 2019 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
30 lipca 2019 NEXTBIKE NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
27 czerwca 2019 NEXTBIKE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
15 maja 2019 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 NEXTBIKE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 NEXTBIKE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 NEXTBIKE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 NEXTBIKE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
15 maja 2018 NEXTBIKE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
10 kwietnia 2018 NEXTBIKE Publikacja raportu za 2017 rok.
21 grudnia 2017 NEXTBIKE NWZA ws. sporządzania przez spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 NEXTBIKE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
23 sierpnia 2017 NEXTBIKE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 255.000 akcji serii B oraz 51.000 akcji serii C.