EASYCALL

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
20 czerwca 2024 EASYCALL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
13 maja 2024 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 marca 2024 EASYCALL Publikacja raportu za 2023 rok.
11 listopada 2023 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 EASYCALL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
6 marca 2023 EASYCALL Publikacja raportu za 2022 rok.
6 listopada 2022 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
6 sierpnia 2022 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
17 maja 2022 EASYCALL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
7 maja 2022 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
25 marca 2022 EASYCALL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
17 marca 2022 EASYCALL Publikacja raportu za 2021 rok.
6 listopada 2021 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
7 sierpnia 2021 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 EASYCALL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
8 maja 2021 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
9 marca 2021 EASYCALL Publikacja raportu za 2020 rok.
4 grudnia 2020 EASYCALL NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN, długości kadencji, zmian statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru..
4 listopada 2020 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
27 lipca 2020 EASYCALL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
25 czerwca 2020 EASYCALL Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 EASYCALL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
30 maja 2019 EASYCALL Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 EASYCALL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 EASYCALL Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 EASYCALL Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
28 lipca 2017 EASYCALL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
27 lipca 2017 EASYCALL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
30 czerwca 2017 EASYCALL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015 oraz podziału zysku za rok 2016.
2 czerwca 2017 EASYCALL Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 EASYCALL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
3 czerwca 2016 EASYCALL Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 EASYCALL Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
30 lipca 2015 EASYCALL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
29 lipca 2015 EASYCALL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
30 czerwca 2015 EASYCALL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
2 czerwca 2015 EASYCALL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 EASYCALL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 EASYCALL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 EASYCALL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok z zysku z lat przyszłych.
14 czerwca 2013 EASYCALL Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 lutego 2013 EASYCALL NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2013 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 EASYCALL WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
15 czerwca 2012 EASYCALL Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 EASYCALL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 EASYCALL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 EASYCALL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 EASYCALL WZA
15 czerwca 2011 EASYCALL Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 EASYCALL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
13 kwietnia 2011 EASYCALL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11 kwietnia 2011 EASYCALL Debiut spółki na NC.