KLABATER

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 KLABATER Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 KLABATER Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 KLABATER Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 KLABATER Publikacja raportu za 2021 rok.
31 stycznia 2022 KLABATER Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 listopada 2021 KLABATER Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 września 2021 KLABATER Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E.
8 września 2021 KLABATER Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E.
13 sierpnia 2021 KLABATER Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
18 czerwca 2021 KLABATER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
14 maja 2021 KLABATER Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 KLABATER Publikacja raportu za 2020 rok.
21 grudnia 2020 KLABATER NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników, członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 listopada 2020 KLABATER Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 KLABATER ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
14 sierpnia 2020 KLABATER Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 KLABATER Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 KLABATER Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 KLABATER Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
15 października 2019 KLABATER Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 4.620.000 akcji serii B, 1.250.000 akcji serii C.