SERINUS

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 SERINUS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 SERINUS Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
10 maja 2024 SERINUS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
18 marca 2024 SERINUS Publikacja raportu za 2023 rok.
27 listopada 2023 SERINUS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 SERINUS Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
11 maja 2023 SERINUS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
11 maja 2023 SERINUS ZWZA
20 marca 2023 SERINUS Publikacja raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
28 listopada 2022 SERINUS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
15 sierpnia 2022 SERINUS Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
12 maja 2022 SERINUS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 maja 2022 SERINUS ZWZA
21 marca 2022 SERINUS Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 SERINUS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 SERINUS Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
13 maja 2021 SERINUS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
13 maja 2021 SERINUS ZWZA
30 kwietnia 2021 SERINUS Publikacja raportu za 2020 rok.
26 marca 2021 SERINUS Publikacja wstępnych wyników finansowych za 2020 rok.
19 marca 2021 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
15 grudnia 2020 SERINUS NWZA
13 listopada 2020 SERINUS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 SERINUS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
15 maja 2020 SERINUS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 SERINUS WZA
25 marca 2020 SERINUS Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 SERINUS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
29 sierpnia 2019 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 sierpnia 2019 SERINUS Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
16 maja 2019 SERINUS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
16 maja 2019 SERINUS ZWZA
21 marca 2019 SERINUS Publikacja raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
28 listopada 2018 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2018 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
18 maja 2018 SERINUS Wznowienie obrotu akcjami spółki.
11 maja 2018 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
8 maja 2018 SERINUS Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
21 marca 2018 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
7 marca 2018 SERINUS NWZA
15 grudnia 2017 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
10 listopada 2017 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 maja 2017 SERINUS ZWZA i NWZA
12 maja 2017 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
17 marca 2017 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
18 lipca 2016 SERINUS ZWZA i NWZA
13 maja 2016 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
17 marca 2016 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 maja 2015 SERINUS ZWZA i NWZA
14 maja 2015 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 marca 2015 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 października 2014 SERINUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.479.608 akcji zwykłych.
13 sierpnia 2014 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 SERINUS ZWZA i NWZA
21 marca 2014 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
20 marca 2014 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
4 lipca 2013 SERINUS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
3 lipca 2013 SERINUS Początek notowań spółki KOV (KOV) pod nazwą SERINUS (SEN), w związku ze zmianą firmy.
2 lipca 2013 SERINUS Scalenie akcji w stosunku 10:1.
20 czerwca 2013 SERINUS ZWZA i NWZA
17 czerwca 2013 SERINUS Zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz kontraktami terminowymi na akcje w związku planowanym scaleniem tych akcji.
15 maja 2013 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
16 maja 2012 SERINUS WZA
4 maja 2012 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
19 marca 2012 SERINUS Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
10 listopada 2011 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
12 maja 2011 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
11 maja 2011 SERINUS WZA
5 kwietnia 2011 SERINUS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
20 marca 2011 SERINUS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
13 grudnia 2010 SERINUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela.