VIATRON

Data Spółka Wydarzenie
13 lutego 2024 VIATRON Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
14 grudnia 2023 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 września 2023 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 maja 2023 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
25 kwietnia 2023 VIATRON Publikacja raportu za 2022 rok.
28 lutego 2023 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
18 listopada 2022 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 VIATRON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
16 sierpnia 2022 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 VIATRON Publikacja raportu za 2021 rok.
10 maja 2022 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 czerwca 2021 VIATRON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego (pokrycia straty) za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2021 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 VIATRON Publikacja raportu za 2020 rok.
15 lutego 2021 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
24 czerwca 2020 VIATRON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki (pokrycia straty) za rok 2019 oraz kontynuacji działalności spółki.
15 maja 2020 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 VIATRON Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
30 października 2019 VIATRON NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2019 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
25 czerwca 2019 VIATRON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kontynuacji działalności spółki.
15 maja 2019 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 VIATRON Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 czerwca 2018 VIATRON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
14 maja 2018 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 VIATRON Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
28 grudnia 2017 VIATRON NWZA ws. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2017 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 VIATRON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2016.
15 maja 2017 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 VIATRON Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 VIATRON Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
29 lipca 2016 VIATRON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
28 lipca 2016 VIATRON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
30 maja 2016 VIATRON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015.
13 maja 2016 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 VIATRON Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 VIATRON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2014, odstąpienia od dochodzenia od akcjonariuszy zwrotu wypłaconej dywidendy za rok 2013, otrzymanej w dobrej wierze oraz zarachowania wypłaconej dywidendy za rok 2013, podlegającej zwrotowi na poczet przyszłej wypłaty dywidendy za rok 2015.
13 maja 2015 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 VIATRON Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
17 listopada 2014 VIATRON NWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz zmian w składzie RN.
7 listopada 2014 VIATRON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 września 2014 VIATRON Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
29 sierpnia 2014 VIATRON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
27 sierpnia 2014 VIATRON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
7 sierpnia 2014 VIATRON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 czerwca 2014 VIATRON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 maja 2014 VIATRON Publikacja raportu za 2013 rok.
25 kwietnia 2014 VIATRON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
18 lutego 2014 VIATRON NWZA ws. przyjęcia programu premiowego dla Prezesa Zarządu oraz zmian w składzie RN.
12 lutego 2014 VIATRON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 września 2013 VIATRON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2013 VIATRON Debiut spółki na NC.