Kalendarium giełdowe - dywidendy

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 kwietnia 2024

LPP LPP GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 01.02.2023 r. - 31.01.2024 r. w wysokości 285 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,20 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,41 zł na akcję.