COPERNIC

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
2 listopada 2021 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
2 listopada 2021 COPERNIC NWZA ws. powołania nowego członka RN.
24 września 2021 COPERNIC NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz odwołania członka RN.
13 sierpnia 2021 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 COPERNIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 czerwca 2020 COPERNIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
13 lutego 2020 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
13 listopada 2019 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
31 października 2019 COPERNIC NWZA ws. zmiany statutu.
20 sierpnia 2019 COPERNIC NWZA ws. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, powołania nowego członka RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
13 sierpnia 2019 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 COPERNIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
18 kwietnia 2019 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
8 października 2018 COPERNIC NWZA ws. powołania nowego członka RN, odwołania członka RN oraz przyjęcia aktualizacji regulaminu funkcjonowania RN.
10 sierpnia 2018 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
4 czerwca 2018 COPERNIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.
15 maja 2018 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
4 kwietnia 2018 COPERNIC Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
13 lutego 2018 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
30 października 2017 COPERNIC NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz przyjęcia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej.
14 sierpnia 2017 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
8 czerwca 2017 COPERNIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego.
15 maja 2017 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
12 maja 2017 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
13 lutego 2017 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 COPERNIC NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
16 sierpnia 2016 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
27 kwietnia 2016 COPERNIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego.
30 marca 2016 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 COPERNIC NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok.
16 czerwca 2015 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
11 maja 2015 COPERNIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
28 kwietnia 2015 COPERNIC Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 lutego 2015 COPERNIC NWZA ws. przyjęcia nowego regulaminu RN, regulaminu wynagradzania oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 COPERNIC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 COPERNIC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 COPERNIC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
16 czerwca 2014 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
26 maja 2014 COPERNIC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 COPERNIC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
5 maja 2014 COPERNIC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
24 lutego 2014 COPERNIC NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 COPERNIC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 grudnia 2013 COPERNIC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, C i C1 na GPW, zmiany polityki rachunkowości, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 COPERNIC NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu.
14 czerwca 2013 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
5 czerwca 2013 COPERNIC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
20 maja 2013 COPERNIC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
16 maja 2013 COPERNIC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
13 maja 2013 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
9 maja 2013 COPERNIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
24 kwietnia 2013 COPERNIC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 listopada 2012 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 COPERNIC NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2011 rok.
18 czerwca 2012 COPERNIC Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
8 czerwca 2012 COPERNIC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
5 czerwca 2012 COPERNIC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
28 maja 2012 COPERNIC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 COPERNIC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
20 kwietnia 2012 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 COPERNIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 listopada 2011 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 COPERNIC NWZA ws. zmian w statucie oraz w regulaminie RN.
15 sierpnia 2011 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
22 lipca 2011 COPERNIC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
11 lipca 2011 COPERNIC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
7 lipca 2011 COPERNIC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
29 czerwca 2011 COPERNIC WZA
20 czerwca 2011 COPERNIC NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International SA, scalenia akcji, zmiany statutu.
8 czerwca 2011 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
15 kwietnia 2011 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
30 marca 2011 COPERNIC NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie.
20 marca 2011 COPERNIC Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
9 lutego 2011 COPERNIC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.