Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 28 lutego 2024

01:30 Australia Australia Inflacja CPI (r/r) styczeń 3,4 % 3,5 % 3,4 %
02:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Protokół z posiedzenia RBNZ IV kw.
02:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych luty 5,50 % 5,50 % 5,50 %
08:00 Szwecja Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) styczeń 3,8 mld
08:00 Szwecja Szwecja Inflacja PPI (r/r) styczeń -7,7 %
08:00 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) styczeń -6,04 mld
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka styczeń
Inflacja PPI (m/m) styczeń 2,2 % -0,5 %
Inflacja PPI (r/r) styczeń -1,8 % 1,4 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja producencka styczeń
Inflacja PPI (m/m) styczeń -0,6 %
Inflacja PPI (r/r) styczeń 9,6 %
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania konsumentów luty 82,3
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania w przemyśle luty 99,3
09:00 Polska Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC luty 160,7
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza luty
Indeks nastrojów biznesu luty -0,3 -0,4
Indeks nastrojów w gospodarce luty 96,6 96,2
Indeks nastrojów konsumentów luty -15,5 -16,1
Indeks nastrojów producentów luty -9,1 -9,4
Indeks nastrojów w usługach luty 9 8,8
13:00 Chile Chile Stopa bezrobocia styczeń 8,6 % 8,5 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -10,6 %
14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto rew. IV kw.
PKB (annualizowany) rew. IV kw. 3,3 % 4,9 %
Konsumpcja prywatna (annualizowana) rew. IV kw. 2,8 % 3,1 %
Deflator PKB rew. (k/k) IV kw. 1,5 % 3,3 %
PCE core rew. (k/k) IV kw. 2 % 2 %
14:30 Kanada Kanada Saldo rachunku bieżącego (CAD) IV kw. -1,55 mld -3,22 mld
14:30 USA USA Saldo obrotów towarowych (USD) styczeń -88,1 mld -88,46 mld
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 1,8 mln brk 3,51 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,2 mln brk -0,29 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,7 mln brk -4,01 mln brk
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
18:15 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Bostonu (Susan Collins)
18:45 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
20:10 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto