Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 21 kwietnia 2021

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Inflacja konsumencka I kw.
Inflacja CPI (k/k) I kw. 0,8 % 0,7 % 0,5 %
Inflacja CPI (r/r) I kw. 1,5 % 1,4 % 1,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka marzec
Inflacja CPI (m/m) marzec 0,3 % 0,3 % 0,1 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) marzec 0,4 % 0,3 % 0,0 %
Inflacja RPI (m/m) marzec 0,3 % 0,3 % 0,5 %
Inflacja CPI (r/r) marzec 0,7 % 0,8 % 0,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) marzec 1,1 % 1,1 % 0,9 %
Inflacja RPI (r/r) marzec 1,5 % 1,6 % 1,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka marzec
Inflacja PPI (m/m) marzec 0,5 % 0,3 % 0,7 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) marzec 0,4 % 0,3 %
Inflacja PPI (r/r) marzec 1,9 % 1,7 % 0,9 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) marzec 1,7 % 1,7 %
10:00 Polska Polska Ceny produkcji marzec
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) marzec 1,3 % 1,0 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) marzec 3,9 % 3,5 % 2,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) marzec 2,6 % 2,4 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa marzec
Produkcja przemysłowa (m/m) marzec 18,6 % 4,3 %
Produkcja przemysłowa (r/r) marzec 18,9 % 13,1 % 2,7 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) marzec 15,7 % 4,5 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie marzec
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) marzec 5929,05 5568,82
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw marzec 6330,3 tys. 6334 tys.
Wynagrodzenie (r/r) marzec 8,0 % 5,5 % 4,5 %
Zatrudnienie (r/r) marzec -1,3 % -1,3 % -1,7 %
12:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 8,6 % -3,7 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka marzec
Inflacja bazowa CPI (m/m) marzec 0,3 %
Inflacja CPI (m/m) marzec 0,6 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) marzec 1,2 %
Inflacja CPI (r/r) marzec 2,3 % 1,1 %
16:00 Kanada Kanada Decyzja BoC ws. stóp procentowych kwiecień 0,25 % 0,25 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -2,9 mln brk -5,89 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,6 mln brk 0,31 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,9 mln brk 2,08 mln brk
16:30 Kanada Kanada Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej I kw.
17:15 Kanada Kanada Konferencja prasowa Banku Kanady I kw.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto