Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 9 grudnia 2022

02:30 Chiny Chiny Inflacja CPI (r/r) listopad 1,6 % 1,6 % 2,1 %
02:30 Chiny Chiny Inflacja PPI (r/r) listopad -1,3 % -1,5 % -1,3 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (r/r) listopad 7 % 7,5 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) listopad 6 % 5,9 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja PPI (r/r) listopad 19,8 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) październik 2,7 % 3,6 %
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) październik -473,3 mln
09:00 Słowacja Słowacja Produkcja przemysłowa (r/r) październik -1,9 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Oczekiwania inflacyjne konsumentów IV kw. 4,9 %
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP listopad
14:30 USA USA Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,2 % 0,2 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) listopad 0,2 % 0 %
Inflacja PPI (r/r) listopad 7,2 % 8 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad 5,9 % 6,7 %
14:30 Kanada Kanada Wykorzystanie mocy produkcyjnych III kw. 82,3 % 83,8 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. grudzień
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. grudzień 56,9 56,8
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. grudzień 4,9
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. grudzień 3
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) październik 0,8 % 0,6 %
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 627
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto