Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 28 września 2023

  Czechy - Dzień Czeskiej Państwowości - dzień wolny
03:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) sierpień 0,2 % 0,3 % 0,5 %
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) sierpień -0,3 % -0,9 %
08:30 Węgry Węgry Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,7 % 0,9 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień -2,3 % 1,3 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka wst. wrzesień
Inflacja CPI wst. (m/m) wrzesień 0,2 % 0,3 % 0,5 %
Inflacja HICP wst. (m/m) wrzesień 0,6 % 0,6 % 0,5 %
Inflacja CPI wst. (r/r) wrzesień 3,5 % 3,5 % 2,6 %
Inflacja HICP wst. (r/r) wrzesień 3,2 % 3,3 % 2,4 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Sprzedaż detaliczna (r/r) sierpień 7,2 % 7,3 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC wrzesień 155,7 155,6
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza wrzesień
Indeks nastrojów biznesu wrzesień -0,36 -0,41
Indeks nastrojów w gospodarce wrzesień 93,3 92,5 93,6
Indeks nastrojów konsumentów wrzesień -17,8 -17,8 -16
Indeks nastrojów producentów wrzesień -9 -10,4 -9,9
Indeks nastrojów w usługach wrzesień 4 3,5 4,3
11:08 Włochy Włochy Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,5 % -0,1 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień -12,2 % -10,2 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. wrzesień
Inflacja CPI wst. (m/m) wrzesień 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Inflacja HICP wst. (m/m) wrzesień 0,2 % 0,3 % 0,4 %
Inflacja CPI wst. (r/r) wrzesień 4,5 % 4,6 % 6,1 %
Inflacja HICP wst. (r/r) wrzesień 4,3 % 4,5 % 6,4 %
14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
PKB (annualizowany) fin. II kw. 2,1 % 2,1 % 2 %
Konsumpcja prywatna (annualizowana) fin. II kw. 0,8 % 1,7 % 4,2 %
Deflator PKB fin. (k/k) II kw. 1,7 % 2 % 4,1 %
PCE core fin. (k/k) II kw. 3,7 % 3,7 % 4,9 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 204 tys. 215 tys. 202 tys.
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)
16:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) sierpień -7,1 % -0,9 % 0,5 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 90 mld 90 mld 64 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu wrzesień -13 12
19:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lisa Cook)
22:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto