Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 19 maja 2022

  Turcja - Dzień Sportu i Zdrowia - dzień wolny
? świat świat Szczyt G7
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Inflacja PPI (k/k) I kw. 2,6 % 1,3 % 1,4 %
01:50 Japonia Handel zagraniczny kwiecień
Bilans handlu zagranicznego (JPY) kwiecień -839,2 mld -1150 mld -412,4 mld
Eksport (r/r) kwiecień 12,5 % 13,8 % 14,7 %
Import (r/r) kwiecień 28,2 % 35 % 31,2 %
01:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) marzec 7,1 % 3,6 % -9,8 %
03:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy kwiecień
Stopa bezrobocia kwiecień 3,9 % 3,9 % 4 %
Zmiana zatrudnienia kwiecień 4 tys. 30 tys. 17,9 tys.
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy marzec
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) marzec 8,66 mld 11,43 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) marzec -1,57 mld 20,3 mld 15,73 mld
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI maj 26 11 14
13:22 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia kwiecień 6,5 % 6,6 % 6,7 %
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB kwiecień
14:30 Kanada Kanada Inflacja producencka kwiecień
Inflacja IPPI (m/m) kwiecień 0,8 % 0,5 % 3,4 %
Inflacja IPPI (r/r) kwiecień 16,4 % 17,9 %
14:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii maj 2,6 16 17,6
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 218 tys. 200 tys. 197 tys.
14:30 Kanada Kanada Indeks cen nowych domów (m/m) kwiecień 0,3 % 0,5 % 1,2 %
14:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym kwiecień 5,61 mln 5,65 mln 5,75 mln
16:00 USA USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board kwiecień -0,3 % 0,0 % 0,1 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 89 mld 76 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto