Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 23 września 2021

  Japonia - Święto Równonocy Jesiennej - dzień wolny
08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu wrzesień 109 110
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
PKB s.a. fin. (k/k) II kw. 2,8 % -0,4 %
PKB s.a. fin. (r/r) II kw. 19,8 % -4,2 %
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. wrzesień 57 57,5
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. wrzesień 56 56,3
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych III kw. -0,75 % -0,75 %
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. wrzesień 61,5 62,6
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. wrzesień 60,3 60,8
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień 0,25 % 0,0 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. wrzesień 60,3 61,4
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. wrzesień 58,5 59
10:00 Polska Polska Stopa bezrobocia sierpień 5,8 % 5,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. wrzesień 55 55
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. wrzesień 59 60,3
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
Stopa procentowa wrzesień 0,1 % 0,1 %
Wartość programu QE (GPB) wrzesień 895 mld 895 mld
Głosowanie ws. stóp procentowych wrzesień 0-0-9 0-0-8
13:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa wrzesień 19,0 % 19,0 %
Stopa pożyczkowa - overnight wrzesień 20,5 %
Stopa depozytowa - overnight wrzesień 17,5 %
Stopa płynnościowa wrzesień 23,5 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE wrzesień
14:30 Kanada Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej lipiec
Sprzedaż detaliczna (m/m) lipiec -1,2 % 4,2 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) lipiec -1,5 % 4,7 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 320 tys. 332 tys.
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. wrzesień 61,5 61,1
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. wrzesień 55 55,1
16:00 USA USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board sierpień 0,7 % 0,9 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 83 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu wrzesień 22
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto