Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 16 sierpnia 2022

03:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA sierpień
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia czerwiec
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) czerwiec 5,1 % 5,1 % 6,4 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) czerwiec 4,7 % 4,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia czerwiec 3,8 % 3,8 % 3,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych lipiec -10,5 tys. -32 tys. -26,8 tys.
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka lipiec
Inflacja PPI (m/m) lipiec 0,3 % 1,1 % 1,4 %
Inflacja PPI (r/r) lipiec 26,8 % 27,8 % 28,5 %
09:00 Słowacja Słowacja PKB wst. (r/r) II kw. 1,7 % 1 % 3,1 %
09:01 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) lipiec 13,9 % 14,3 % 15,2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny czerwiec
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) czerwiec -24,6 mld -20 mld -28,4 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) czerwiec -30,8 mld -22,2 mld -27,2 mld
11:01 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW sierpień -55,3 -53,8 -53,8
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej lipiec
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) lipiec 15,9 % 15,9 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) lipiec 11,7 % 11,2 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) lipiec 9,3 % 9,2 % 9,1 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) lipiec 11,4 % 10,7 %
14:15 Kanada Kanada Rozpoczęte budowy domów lipiec 275,3 tys. 262 tys. 272,4 tys.
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja bazowa CPI (m/m) lipiec 0,5 % 0,3 %
Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,1 % 0,1 % 0,7 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) lipiec 6,1 % 6,2 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 7,6 % 7,6 % 8,1 %
14:30 USA USA Pozwolenia na budowę domów lipiec 1674 tys. 1650 tys. 1696 tys.
14:30 USA USA Rozpoczęte budowy domów lipiec 1446 tys. 1545 tys. 1559 tys.
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) lipiec 0,6 % 0,3 % 0 %
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych lipiec 80,3 % 80 % 79,9 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -0,2 mln brk 2,16 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto