EKOPARK

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 EKOPARK Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 EKOPARK Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 EKOPARK Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 EKOPARK Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 EKOPARK Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 EKOPARK Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 EKOPARK Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 lipca 2023 EKOPARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
31 maja 2023 EKOPARK Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 EKOPARK Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 EKOPARK Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 EKOPARK Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
3 października 2022 EKOPARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
16 sierpnia 2022 EKOPARK Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 maja 2022 EKOPARK Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 EKOPARK Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 EKOPARK Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 EKOPARK Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 EKOPARK Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
26 lipca 2021 EKOPARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
29 czerwca 2021 EKOPARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
31 maja 2021 EKOPARK Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 EKOPARK Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 EKOPARK Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 EKOPARK Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 EKOPARK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz powołania członków RN.
28 sierpnia 2020 EKOPARK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
10 sierpnia 2020 EKOPARK Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
17 lipca 2020 EKOPARK Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 EKOPARK Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 lutego 2020 EKOPARK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członków RN na nową kadencję.
14 lutego 2020 EKOPARK Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 EKOPARK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 EKOPARK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
14 sierpnia 2019 EKOPARK Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 EKOPARK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
31 maja 2019 EKOPARK Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 EKOPARK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
22 lutego 2019 EKOPARK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2019 EKOPARK Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 EKOPARK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
29 października 2018 EKOPARK Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.