THEDUST

Data Spółka Wydarzenie
6 listopada 2024 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
10 maja 2024 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 marca 2024 THEDUST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
12 czerwca 2023 THEDUST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
15 maja 2023 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
13 lutego 2023 THEDUST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 grudnia 2022 THEDUST NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, zmiany założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników (oraz Współpracowników) Spółki, zmiany uchwał nr 13, 14 oraz 15 ZWZ z 28 czerwca 2019 r. oraz zmiany statutu.
14 listopada 2022 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
8 czerwca 2022 THEDUST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r.
16 maja 2022 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 lutego 2022 THEDUST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
26 sierpnia 2021 THEDUST Dzień pierwszego notowania na NC 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
16 sierpnia 2021 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
15 czerwca 2021 THEDUST Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.
11 czerwca 2021 THEDUST Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.
9 czerwca 2021 THEDUST Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F.
27 maja 2021 THEDUST Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F.
24 maja 2021 THEDUST Dzień pierwszego notowania na NC 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
17 maja 2021 THEDUST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 THEDUST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.
22 marca 2021 THEDUST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 THEDUST Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 THEDUST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 THEDUST Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
18 czerwca 2020 THEDUST Dzień pierwszego notowania na NC 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 maja 2020 THEDUST Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 THEDUST Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 THEDUST Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 listopada 2019 THEDUST NWZA ws. przyjęcia rezygnacji złożonej przez członka RN, powołania nowego członka RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru.
14 sierpnia 2019 THEDUST Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 THEDUST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 THEDUST Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 THEDUST Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 THEDUST Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 THEDUST Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 THEDUST ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 THEDUST Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
16 kwietnia 2018 THEDUST Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 735.000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C.