PROPERTYF

Data Spółka Wydarzenie
29 stycznia 2021 PROPERTYF NWZA ws. powołania członków RN.
17 grudnia 2020 PROPERTYF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2020 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
7 sierpnia 2020 PROPERTYF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
15 lipca 2019 PROPERTYF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2019 PROPERTYF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 listopada 2018 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 PROPERTYF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2018 PROPERTYF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
31 lipca 2017 PROPERTYF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
30 czerwca 2017 PROPERTYF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
23 września 2016 PROPERTYF NWZA ws. zmiany siedziby i statutu spółki.
16 sierpnia 2016 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 PROPERTYF ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
24 maja 2016 PROPERTYF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PROPERTYF Początek notowań spółki LEASINGEX (LEX) pod nazwą PROPERTYF (PLE), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2015 PROPERTYF Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
12 sierpnia 2015 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
31 lipca 2015 PROPERTYF Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 lipca 2015 PROPERTYF Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 czerwca 2015 PROPERTYF ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmiany firmy spółki i zmiany w statucie oraz wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
15 maja 2015 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
6 maja 2015 PROPERTYF Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
27 kwietnia 2015 PROPERTYF NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, zmiany sposobu reprezentacji spółki i zmiany w statucie, zmiany uchwały WZ z 20 lutego 2014 roku, upoważniającej zarząd do nabycia akcji własnych oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
16 lutego 2015 PROPERTYF Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 PROPERTYF Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
17 października 2014 PROPERTYF NWZA ws. m.in. zlecenia dla zarządu do nabycia obligacji w celu ich umorzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
14 sierpnia 2014 PROPERTYF Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 sierpnia 2014 PROPERTYF Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
31 lipca 2014 PROPERTYF Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
29 lipca 2014 PROPERTYF Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
30 czerwca 2014 PROPERTYF ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 maja 2014 PROPERTYF Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
20 lutego 2014 PROPERTYF NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, rozszerzenia przedmiotu działalności, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
30 stycznia 2014 PROPERTYF Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PROPERTYF Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
17 października 2013 PROPERTYF Debiut spółki na NC.