QUARTICON

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 QUARTICON Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 QUARTICON Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
26 czerwca 2024 QUARTICON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
31 maja 2024 QUARTICON Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 QUARTICON Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 QUARTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 QUARTICON Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 QUARTICON Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 QUARTICON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 QUARTICON Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 QUARTICON Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 QUARTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 grudnia 2022 QUARTICON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K i L z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2022 QUARTICON Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 QUARTICON Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 QUARTICON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 QUARTICON Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 QUARTICON Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 QUARTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
13 grudnia 2021 QUARTICON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji serii H oraz akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 QUARTICON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 QUARTICON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 QUARTICON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 QUARTICON Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 QUARTICON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
5 maja 2021 QUARTICON NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15 lutego 2021 QUARTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 QUARTICON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
28 sierpnia 2020 QUARTICON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 QUARTICON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 QUARTICON Publikacja raportu za 2019 rok.
29 maja 2020 QUARTICON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
26 marca 2020 QUARTICON Dzień pierwszego notowania na NC 50.556 akcji serii B, 17 akcji serii C, 16.100 akcji serii F.
14 lutego 2020 QUARTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 QUARTICON Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
8 listopada 2019 QUARTICON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 7 WZA z dnia 6 czerwca 2018 r.
14 sierpnia 2019 QUARTICON Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 QUARTICON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 QUARTICON Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 QUARTICON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 QUARTICON NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2019 QUARTICON Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
18 stycznia 2019 QUARTICON Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.066.500 akcji serii A oraz 118.200 akcji serii E.