NESTMEDIC

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2023 NESTMEDIC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 NESTMEDIC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 maja 2023 NESTMEDIC Publikacja raportu za 2022 rok.
12 maja 2023 NESTMEDIC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 NESTMEDIC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
23 stycznia 2023 NESTMEDIC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
25 listopada 2022 NESTMEDIC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2022 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 7.936.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
16 sierpnia 2022 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 NESTMEDIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
3 czerwca 2022 NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
30 maja 2022 NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 1.327.672 akcji serii K oraz 2.000.548 akcji serii L.
16 maja 2022 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
30 grudnia 2021 NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 2.640.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
25 listopada 2021 NESTMEDIC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
12 listopada 2021 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
18 sierpnia 2021 NESTMEDIC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2021 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 NESTMEDIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2021 NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
31 maja 2021 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 NESTMEDIC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
17 września 2020 NESTMEDIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 NESTMEDIC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 NESTMEDIC Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 NESTMEDIC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
27 lutego 2020 NESTMEDIC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zmiany statutu.
14 lutego 2020 NESTMEDIC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
4 grudnia 2019 NESTMEDIC Dzień pierwszego notowania na NC 357.000 akcji serii C, 143.000 akcji serii D, 500.000 akcji serii E.
14 listopada 2019 NESTMEDIC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2019 NESTMEDIC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 NESTMEDIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 NESTMEDIC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 NESTMEDIC Publikacja raportu za 2018 rok.
13 listopada 2018 NESTMEDIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
19 września 2018 NESTMEDIC NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 sierpnia 2018 NESTMEDIC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 NESTMEDIC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 NESTMEDIC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 NESTMEDIC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 listopada 2017 NESTMEDIC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 NESTMEDIC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
12 lipca 2017 NESTMEDIC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.125.000 akcji serii A oraz 703.834 akcji serii B.
12 lipca 2017 NESTMEDIC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji spółki.