STEMCELLS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
27 czerwca 2024 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
15 maja 2024 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 STEMCELLS Publikacja raportu za 2023 rok.
14 lutego 2024 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 STEMCELLS Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 STEMCELLS Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019.
31 maja 2021 STEMCELLS Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
12 listopada 2020 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 STEMCELLS Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 STEMCELLS Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
3 września 2018 STEMCELLS NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6/05/2018 NWZ z 18 maja 2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej oraz omówienia sytuacji finansowej spółki i stopnia realizacji projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.
14 sierpnia 2018 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.
30 maja 2018 STEMCELLS Publikacja raportu za 2017 rok.
18 maja 2018 STEMCELLS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu.
15 maja 2018 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy.
30 maja 2017 STEMCELLS Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 stycznia 2017 STEMCELLS NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami i in.
14 listopada 2016 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
31 maja 2016 STEMCELLS Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
29 maja 2015 STEMCELLS Publikacja raportu za 2014 rok.
26 maja 2015 STEMCELLS NWZA ws. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i F i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zatwierdzenia regulaminu RN.
15 maja 2015 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
31 grudnia 2014 STEMCELLS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 STEMCELLS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
28 maja 2014 STEMCELLS Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 października 2013 STEMCELLS NWZA ws. uchylenia uchwał nr 9 i 11 NWZ z 04.03.2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w USA lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w USA.
14 sierpnia 2013 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 STEMCELLS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich.
31 maja 2013 STEMCELLS Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
4 marca 2013 STEMCELLS NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji D i E w ramach subskrypcji prywatnej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na GPW, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w USA lub o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w USA.
14 lutego 2013 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 STEMCELLS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 STEMCELLS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 STEMCELLS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
1 czerwca 2012 STEMCELLS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 STEMCELLS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 STEMCELLS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
27 października 2011 STEMCELLS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex oraz NCX Life Science.
25 października 2011 STEMCELLS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
24 października 2011 STEMCELLS Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 sierpnia 2011 STEMCELLS Debiut spółki na NC.