HEFAL

Data Spółka Wydarzenie
8 marca 2021 HEFAL Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
12 lutego 2021 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 HEFAL Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 HEFAL Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 maja 2018 HEFAL Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 HEFAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
31 maja 2017 HEFAL Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 HEFAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
20 maja 2016 HEFAL Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 maja 2016 HEFAL NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
15 lutego 2016 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
21 grudnia 2015 HEFAL NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
13 listopada 2015 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 HEFAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2015 HEFAL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 HEFAL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 HEFAL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
3 grudnia 2013 HEFAL Pierwszy dzień notowań na NC 217.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2013 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 HEFAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14 czerwca 2013 HEFAL Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 lutego 2013 HEFAL NWZA ws. zmiany uchwały NWZA nr 6 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zatwierdzenia powołania nowego członka RN.
14 lutego 2013 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 HEFAL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 HEFAL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 HEFAL WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
12 czerwca 2012 HEFAL Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 HEFAL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
24 kwietnia 2012 HEFAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
14 lutego 2012 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
26 stycznia 2012 HEFAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz D z pozbawieniem prawa poboru, zmian statutu oraz powołania członka RN.
27 czerwca 2011 HEFAL WZA
31 maja 2011 HEFAL Publikacja raportu za 2010 rok.
28 kwietnia 2011 HEFAL NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wyższego kierownictwa spółki na lata 2011–2014, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
14 lutego 2011 HEFAL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
30 września 2010 HEFAL Split akcji w stosunku 1:10.