VIDIS

Data Spółka Wydarzenie
14 maja 2024 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 roku.
14 lutego 2024 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2023 do 31.12.2023 roku.
30 listopada 2023 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2022 do 30.06.2023 roku.
14 listopada 2023 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023 roku.
11 sierpnia 2023 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2023 do 30.06.2023 roku.
12 maja 2023 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku.
14 lutego 2023 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 roku.
30 grudnia 2022 VIDIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022.
30 listopada 2022 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2021 do 30.06.2022 roku.
14 listopada 2022 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 roku.
12 sierpnia 2022 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 roku.
13 maja 2022 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku.
14 lutego 2022 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku.
28 grudnia 2021 VIDIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.
12 listopada 2021 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku.
9 listopada 2021 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2020 do 30.06.2021 roku.
13 sierpnia 2021 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku.
14 maja 2021 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku.
12 lutego 2021 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.
22 grudnia 2020 VIDIS ZWZA ws. m.in. zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
13 listopada 2020 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020 roku.
9 listopada 2020 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku.
14 sierpnia 2020 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 roku.
21 maja 2020 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku.
14 lutego 2020 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku.
31 grudnia 2019 VIDIS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.
29 listopada 2019 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku.
14 listopada 2019 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 roku.
14 sierpnia 2019 VIDIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2019 do 30.06.2019 roku.
14 maja 2019 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku.
14 lutego 2019 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.10.2018 do 31.12.2018 roku.
27 grudnia 2018 VIDIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018.
29 listopada 2018 VIDIS Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 do 30.06.2018 roku.
14 listopada 2018 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 roku.
14 sierpnia 2018 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 roku.
15 maja 2018 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku.
13 lutego 2018 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.10.2017 do 31.12.2017 roku.
29 grudnia 2017 VIDIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.
29 listopada 2017 VIDIS Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 do 30.06.2017 roku.
13 listopada 2017 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 roku.
14 sierpnia 2017 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017 roku.
12 czerwca 2017 VIDIS NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji, zmiany statutu oraz rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych.
12 maja 2017 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku.
14 lutego 2017 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 roku.
30 grudnia 2016 VIDIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.
29 listopada 2016 VIDIS Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 do 30.06.2016 roku.
14 listopada 2016 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 roku.
13 października 2016 VIDIS NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A.– spółki Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez spółkę.
7 września 2016 VIDIS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
12 sierpnia 2016 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016 roku.
13 maja 2016 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku.
29 lutego 2016 VIDIS Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
15 lutego 2016 VIDIS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
12 lutego 2016 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015 roku.
12 lutego 2016 VIDIS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
29 grudnia 2015 VIDIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r.–30.06.2015 r., wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia środków pozostałych z kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
30 listopada 2015 VIDIS Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2014 do 30.06.2015 roku.
13 listopada 2015 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 roku.
26 sierpnia 2015 VIDIS NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015 roku.
14 maja 2015 VIDIS Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
13 lutego 2015 VIDIS Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 stycznia 2015 VIDIS Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
16 stycznia 2015 VIDIS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 stycznia 2015 VIDIS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
30 grudnia 2014 VIDIS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2013r – 30.06.2014r.
3 grudnia 2014 VIDIS Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku.
14 listopada 2014 VIDIS Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 sierpnia 2014 VIDIS Publikacja raportu za okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 roku.
18 czerwca 2014 VIDIS NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad ich nabywania, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
14 maja 2014 VIDIS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 lutego 2014 VIDIS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 VIDIS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2012r – 30.06.2013r.
19 listopada 2013 VIDIS Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 30.06.2013 roku.
14 listopada 2013 VIDIS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 VIDIS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 VIDIS Publikacja raportu za I kwartał 20123 roku.
13 lutego 2013 VIDIS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 VIDIS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 VIDIS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 VIDIS WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
4 czerwca 2012 VIDIS Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 VIDIS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 VIDIS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
4 stycznia 2012 VIDIS NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zmiany uchwały ZWZ nr 17 z 29 czerwca 2011r. oraz zmian statutu.
14 listopada 2011 VIDIS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
4 października 2011 VIDIS Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
19 września 2011 VIDIS NWZA ws. zmiany uchwały nr 8 ZWZ z 29 czerwca 2011 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz zmiany statutu.
24 sierpnia 2011 VIDIS Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
11 sierpnia 2011 VIDIS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
6 sierpnia 2011 VIDIS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,067 zł na akcję.
3 sierpnia 2011 VIDIS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,067 zł na akcję.
29 czerwca 2011 VIDIS WZA
25 maja 2011 VIDIS Publikacja raportu za 2010 rok.
12 maja 2011 VIDIS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
25 lutego 2011 VIDIS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2011 VIDIS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
31 stycznia 2011 VIDIS NWZA ws. zmian w statucie.
11 stycznia 2011 VIDIS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 stycznia 2011 VIDIS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
5 stycznia 2011 VIDIS Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 listopada 2010 VIDIS Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
11 października 2010 VIDIS Debiut spółki na NC.