FIGENE

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2023 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 listopada 2022 FIGENE Dzień pierwszego notowania na NC 27.185.223 akcji serii B, 114.917.735 akcji serii C, 200.000 akcji serii C, 1.652.500 akcji serii E.
14 listopada 2022 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
18 lipca 2022 FIGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
17 czerwca 2022 FIGENE Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
15 czerwca 2022 FIGENE Scalenie akcji w stosunku 10:1.
8 czerwca 2022 FIGENE Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
3 czerwca 2022 FIGENE Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 kwietnia 2022 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 marca 2022 FIGENE NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 4 i 6 NWZ z 23 grudnia 2019 r., wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na NC oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z 21 czerwca 2021 r.
15 listopada 2021 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
21 czerwca 2021 FIGENE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
14 maja 2021 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 marca 2021 FIGENE Dzień pierwszego notowania na NC 39.378.928 akcji serii D, 2.000.000 akcji serii E, 15.062.807 akcji serii G, 9.400.000 akcji serii H1, 35.000.000 akcji serii I, 6.000.000 akcji serii K, 1.000.000 akcji serii L5.
22 marca 2021 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
22 czerwca 2020 FIGENE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
16 czerwca 2020 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
23 grudnia 2019 FIGENE NWZA ws. zmiany uchwały nr 11 NWZ z 31 lipca 2019, zmiany statutu, przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów spółki i spółek zależnych, kadry zarządzające oraz kluczowych pracowników, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii M, z pozbawieniem prawa poboru.
14 listopada 2019 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
31 lipca 2019 FIGENE NWZA ws. zmiany uchwały nr 8 NWZ z 10 grudnia 2018, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii J1 i J2 z pozbawieniem prawa poboru, przyjęcia założeń programu motywacyjnego, zmiany statutu, pokrycia strat z lat ubiegłych, zatwierdzenia nowego Regulaminu RN.
14 maja 2019 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 FIGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
20 marca 2019 FIGENE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
10 grudnia 2018 FIGENE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i G z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR oraz MSSF, ustalenia liczby członków RN oraz zmian statutu.
25 października 2018 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 FIGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 FIGENE Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
21 lipca 2017 FIGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
20 czerwca 2017 FIGENE Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 FIGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
1 sierpnia 2016 FIGENE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
30 czerwca 2016 FIGENE Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 FIGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 lipca 2015 FIGENE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
30 czerwca 2015 FIGENE Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 FIGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 FIGENE NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z wyemitowanych akcji w drodze emisji akcji zwykłych serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
24 czerwca 2014 FIGENE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
29 maja 2014 FIGENE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 FIGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 FIGENE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 FIGENE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 FIGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 czerwca 2012 FIGENE WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
30 maja 2012 FIGENE Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 FIGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 FIGENE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 FIGENE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 FIGENE WZA
10 czerwca 2011 FIGENE Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 FIGENE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 FIGENE Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
3 listopada 2010 FIGENE NWZA