FON

Data Spółka Wydarzenie
30 września 2024 FON Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2024.
29 kwietnia 2024 FON Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2023/2024.
15 kwietnia 2024 FON Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
12 kwietnia 2024 FON Scalenie akcji w stosunku 50:1.
11 kwietnia 2024 FON Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
8 kwietnia 2024 FON Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowanym scaleniem akcji.
14 marca 2024 FON NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
22 lutego 2024 FON Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
14 lutego 2024 FON NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
24 stycznia 2024 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.625.000 akcji spółki.
24 listopada 2023 FON Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.
23 listopada 2023 FON ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
25 października 2023 FON ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
30 września 2023 FON Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
21 lipca 2023 FON ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
21 czerwca 2023 FON ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
28 kwietnia 2023 FON Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022/2023.
22 lutego 2023 FON Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023.
25 listopada 2022 FON Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.
30 września 2022 FON Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
24 maja 2022 FON NWZA ws. zmiany statutu, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
4 maja 2022 FON NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
29 kwietnia 2022 FON Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.
22 kwietnia 2022 FON NWZA ws. zmiany statutu, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
4 kwietnia 2022 FON NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
22 lutego 2022 FON Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
31 stycznia 2022 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.325.750 akcji serii A.
14 grudnia 2021 FON ZWZA
25 listopada 2021 FON Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
12 listopada 2021 FON ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
10 października 2021 FON Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
14 maja 2021 FON NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji spółki bez zmiany kapitału zakładowego.
29 kwietnia 2021 FON Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.
10 marca 2021 FON NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego spółki.
8 lutego 2021 FON Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021.
12 stycznia 2021 FON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
18 grudnia 2020 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.425.000 akcji serii A.
14 grudnia 2020 FON ZWZA ws. m.in. z pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
25 listopada 2020 FON Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.
30 października 2020 FON Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
8 października 2020 FON NWZA ws. zamiany 1 425 000 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A spółki oraz zmiany statutu.
8 września 2020 FON NWZA ws. zamiany 1 425 000 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A spółki oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2020 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.124.250 akcji serii A.
23 czerwca 2020 FON NWZA ws. zamiany 9 750 750 akcji należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B spółki oraz zmiany statutu.
29 maja 2020 FON Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
25 maja 2020 FON NWZA ws. zmiany statutu.
20 marca 2020 FON NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.
28 lutego 2020 FON Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
20 lutego 2020 FON NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
21 stycznia 2020 FON Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 stycznia 2020 FON Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
6 stycznia 2020 FON NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji spółki bez zmiany kapitału zakładowego.
6 grudnia 2019 FON NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego.
5 grudnia 2019 FON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
29 listopada 2019 FON Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
5 listopada 2019 FON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
8 lipca 2019 FON NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
7 czerwca 2019 FON NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
30 maja 2019 FON Scalenie akcji w stosunku 8:1.
29 maja 2019 FON Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
30 kwietnia 2019 FON Publikacja raportu za 4 miesiące od 1 grudnia 2018r. do 31 marca 2019r.
29 kwietnia 2019 FON NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
29 kwietnia 2019 FON Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
28 marca 2019 FON NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
19 listopada 2018 FON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
19 listopada 2018 FON NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 04.07.2018r. oraz przyjęcia statutu.
27 sierpnia 2018 FON Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
4 lipca 2018 FON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017, przeniesienia statutowej siedziby spółki do Estonii oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zbycie nieruchomości spółki.
30 maja 2018 FON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
29 marca 2018 FON Publikacja raportu za 2017 rok.
3 stycznia 2018 FON NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 17 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały 25 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego FON1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, zmian w składzie RN.
7 listopada 2017 FON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
1 września 2017 FON Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
8 maja 2017 FON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 FON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
13 marca 2017 FON Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 FON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 FON Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 FON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 FON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
14 marca 2016 FON Publikacja raportu za 2015 rok.
1 grudnia 2015 FON NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
16 listopada 2015 FON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 FON Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 FON ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
15 maja 2015 FON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 FON Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
30 października 2014 FON NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
16 czerwca 2014 FON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 FON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
27 marca 2014 FON Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
26 marca 2014 FON Scalenie akcji w stosunku 16:1.
21 marca 2014 FON Publikacja raportu za 2013 rok.
17 marca 2014 FON Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
11 marca 2014 FON Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
6 marca 2014 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
18 lutego 2014 FON NWZA ws. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 21 WZA z dnia 20.06.2012r, ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na GPW, uchylenia uchwały nr 5 WZA z dnia 29.11.2013r oraz zmiany statutu.
29 listopada 2013 FON NWZA ws. m.in. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji, połączenia ze spółkami: ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
14 listopada 2013 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 FON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
21 czerwca 2013 FON Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
14 czerwca 2013 FON Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
15 maja 2013 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 maja 2013 FON Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
30 kwietnia 2013 FON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
3 kwietnia 2013 FON NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany statutu.
1 marca 2013 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 lutego 2013 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW 670.285.131 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
3 grudnia 2012 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
30 listopada 2012 FON Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
14 listopada 2012 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
6 września 2012 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
29 sierpnia 2012 FON Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
20 czerwca 2012 FON WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
11 czerwca 2012 FON Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG-Plus, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
15 maja 2012 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
21 marca 2012 FON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
23 sierpnia 2011 FON NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych.
21 lipca 2011 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
27 czerwca 2011 FON WZA
16 maja 2011 FON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 FON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 FON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
17 marca 2011 FON Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.