LUDUS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 sierpnia 2024 LUDUS Publikacja raportu za 2023 rok.
14 sierpnia 2024 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
23 lutego 2024 LUDUS Publikacja raportu za 2022 rok.
14 lutego 2024 LUDUS Publikacja skonsolidowanych raportów za I, II i III kwartał 2023 roku
14 grudnia 2023 LUDUS NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.
22 marca 2023 LUDUS Początek notowań spółki FINVENTUR (FIV) pod nazwą LUDUS (LUD) w związku ze zmianą firmy.
16 lutego 2023 LUDUS NWZA ws. zmian w składzie organu nadzorczego spółki, zmiany statutu, udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności spółki oraz przejęcia Ecap Esports Ltd.
14 lutego 2023 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021.
21 marca 2022 LUDUS Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
15 października 2021 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 września 2021 LUDUS Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
29 grudnia 2020 LUDUS NWZA ws. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
13 listopada 2020 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2019.
14 sierpnia 2020 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 LUDUS Publikacja raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
12 grudnia 2019 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2018.
14 sierpnia 2019 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 LUDUS Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2017.
31 maja 2018 LUDUS Publikacja raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 LUDUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.
7 sierpnia 2017 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
14 lipca 2017 LUDUS Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 LUDUS NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie oraz zasad ustalania wynagrodzenia członków RN.
12 maja 2017 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
1 sierpnia 2016 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015.
30 czerwca 2016 LUDUS Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 lutego 2016 LUDUS Początek notowań spółki ARTBIZNES (ABI) pod nazwą MOBIMEDIA (MMS), w związku ze zmianą firmy.
13 listopada 2015 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
3 listopada 2015 LUDUS NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru.
14 sierpnia 2015 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014.
3 czerwca 2015 LUDUS Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 marca 2015 LUDUS NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
19 stycznia 2015 LUDUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14 listopada 2014 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 LUDUS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 LUDUS Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 LUDUS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 lipca 2013 LUDUS ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2012.
19 czerwca 2013 LUDUS Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 LUDUS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 LUDUS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 LUDUS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
4 października 2012 LUDUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
2 października 2012 LUDUS Debiut spółki na NC.