MAXIPIZZA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
24 maja 2024 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2023 rok.
20 maja 2024 MAXIPIZZA NWZA ws. ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
15 maja 2024 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
10 lutego 2024 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.
25 maja 2023 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
4 maja 2023 MAXIPIZZA Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji serii J, 2.500.000 akcji serii K oraz 410.000 akcji serii L.
14 lutego 2023 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
27 maja 2022 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
28 maja 2021 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2020 rok.
20 maja 2021 MAXIPIZZA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K i L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru, ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu oraz zmiany statutu.
17 maja 2021 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
18 grudnia 2020 MAXIPIZZA Dzień pierwszego notowania na NC 2.842.412 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
16 listopada 2020 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4 sierpnia 2020 MAXIPIZZA NWZA ws. ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
22 czerwca 2020 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
22 maja 2020 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
18 grudnia 2019 MAXIPIZZA NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2019 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
28 maja 2019 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 MAXIPIZZA NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 lutego 2019 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
5 września 2018 MAXIPIZZA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G i H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej spółki, zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
22 maja 2018 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
29 maja 2017 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 lutego 2017 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
2 czerwca 2016 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
2 czerwca 2015 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 MAXIPIZZA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2014 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 czerwca 2013 MAXIPIZZA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
31 maja 2013 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 MAXIPIZZA WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
15 maja 2012 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 marca 2012 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MAXIPIZZA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 MAXIPIZZA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 MAXIPIZZA WZA
14 czerwca 2011 MAXIPIZZA Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 MAXIPIZZA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 MAXIPIZZA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.