ARTP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 ARTP Publikacja raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 ARTP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 ARTP Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 ARTP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 ARTP Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
14 grudnia 2021 ARTP NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15 listopada 2021 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 ARTP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 ARTP Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 marca 2021 ARTP NWZA ws. połączenia spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. poprzez emisję akcji serii K, zmiany statutu ArtP Capital S.A. oraz zmiany składu RN.
15 lutego 2021 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
20 sierpnia 2020 ARTP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto spółki w roku obrotowym 2019.
13 sierpnia 2020 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
1 lipca 2020 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
13 lutego 2020 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ARTP ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto w roku obrotowym 2018.
30 maja 2019 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ARTP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 ARTP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2017.
30 maja 2018 ARTP Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 ARTP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2016.
30 maja 2017 ARTP Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
4 lipca 2016 ARTP ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
6 czerwca 2016 ARTP Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
10 lipca 2015 ARTP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 czerwca 2015 ARTP Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
16 października 2014 ARTP Początek notowań spółki TPILKA (TYP) pod nazwą ARTP (TYP), w związku ze zmianą firmy.
13 sierpnia 2014 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
7 lipca 2014 ARTP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
5 czerwca 2014 ARTP Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 lutego 2014 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ARTP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ARTP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
8 lipca 2013 ARTP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G z pozbawieniem prawa poboru.
30 czerwca 2013 ARTP Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 czerwca 2013 ARTP Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ARTP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ARTP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
22 stycznia 2013 ARTP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 stycznia 2013 ARTP Debiut spółki na NC.