CARBONSTU

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 CARBONSTU Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 CARBONSTU Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
27 maja 2021 CARBONSTU Publikacja raportu za 2020 rok.
13 maja 2021 CARBONSTU Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 CARBONSTU Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
11 lutego 2021 CARBONSTU Dzień pierwszego notowania na NC 63.750 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 listopada 2020 CARBONSTU Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 CARBONSTU Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 CARBONSTU ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
30 czerwca 2020 CARBONSTU ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
29 maja 2020 CARBONSTU Publikacja raportu za 2019 rok.
13 maja 2020 CARBONSTU Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 lutego 2020 CARBONSTU Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
18 grudnia 2019 CARBONSTU Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.167.500 akcji serii A, 107.500 akcji serii B, 127.500 akcji serii D.