MEDICALG

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
25 września 2024 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
22 kwietnia 2024 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
19 grudnia 2023 MEDICALG NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 listopada 2023 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 MEDICALG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
21 czerwca 2023 MEDICALG Wprowadzenie do obrotu na GPW 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
30 maja 2023 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2022 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 października 2022 MEDICALG NWZA ws. uchylenia uchwały nr 32/06/2022 ZWZ z 30 czerwca 2022 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.
29 września 2022 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 lipca 2022 MEDICALG NWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021, uchylenia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021 przyjętej przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 roku, pokrycia straty za rok 2021, zmiany w składzie RN, ustalenia liczby członków RN oraz powierzeniu funkcji przewodniczącego RN.
30 czerwca 2022 MEDICALG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
30 maja 2022 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
10 maja 2022 MEDICALG NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów grupy kapitałowej spółki.
28 kwietnia 2022 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
22 marca 2022 MEDICALG NWZA ws. ustalenie liczby członków RN, zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, zmiany statutu oraz uchwalenia regulaminu RN.
25 lutego 2022 MEDICALG Wprowadzenie do obrotu na GPW 648.556 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
15 listopada 2021 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
26 października 2021 MEDICALG NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia programu motywacyjnego.
30 września 2021 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 września 2021 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
15 czerwca 2021 MEDICALG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
25 maja 2021 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 marca 2021 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
24 listopada 2020 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
1 września 2020 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
12 sierpnia 2020 MEDICALG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
26 maja 2020 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 maja 2020 MEDICALG Wprowadzenie do obrotu na GPW 721.303 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
29 kwietnia 2020 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
7 stycznia 2020 MEDICALG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
26 listopada 2019 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
3 września 2019 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 MEDICALG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
28 maja 2019 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 marca 2019 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
20 listopada 2018 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
21 września 2018 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
28 sierpnia 2018 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
30 lipca 2018 MEDICALG Wypłata dywidendy 1,42 zł na akcję.
16 lipca 2018 MEDICALG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję.
13 lipca 2018 MEDICALG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję.
26 czerwca 2018 MEDICALG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
22 maja 2018 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
22 listopada 2017 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
16 października 2017 MEDICALG Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
6 października 2017 MEDICALG NWZA ws. zmiany statutu w zakresie komitetu audytu.
31 sierpnia 2017 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
16 lipca 2017 MEDICALG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
13 lipca 2017 MEDICALG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
20 czerwca 2017 MEDICALG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
22 maja 2017 MEDICALG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 marca 2017 MEDICALG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 MEDICALG Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 MEDICALG Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
3 sierpnia 2016 MEDICALG Wprowadzenie do obrotu na GPW 151.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
25 lipca 2016 MEDICALG Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
8 lipca 2016 MEDICALG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
7 lipca 2016 MEDICALG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
27 czerwca 2016 MEDICALG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
16 maja 2016 MEDICALG Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 marca 2016 MEDICALG Publikacja raportu za 2015 rok.
29 stycznia 2016 MEDICALG NWZA ws. przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
18 grudnia 2015 MEDICALG NWZA ws. zmiany statutu w zakresie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej.
13 listopada 2015 MEDICALG Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 września 2015 MEDICALG Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
31 sierpnia 2015 MEDICALG Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
18 sierpnia 2015 MEDICALG NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
7 lipca 2015 MEDICALG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
6 lipca 2015 MEDICALG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
30 czerwca 2015 MEDICALG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
15 maja 2015 MEDICALG Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 MEDICALG Publikacja raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
2 marca 2015 MEDICALG Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MEDICALG Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
19 września 2014 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
1 września 2014 MEDICALG Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
19 sierpnia 2014 MEDICALG Wypłata dywidendy 1,35 zł na akcję.
4 lipca 2014 MEDICALG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję.
2 lipca 2014 MEDICALG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
1 lipca 2014 MEDICALG Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
27 czerwca 2014 MEDICALG ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
15 maja 2014 MEDICALG Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 MEDICALG Publikacja raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 MEDICALG Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 lutego 2014 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka.
3 lutego 2014 MEDICALG Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC 1.747.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 508.200 akcji serii B, 236.926 akcji serii C, 929.600 akcji serii D.
31 stycznia 2014 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 listopada 2013 MEDICALG Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
19 sierpnia 2013 MEDICALG Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
14 sierpnia 2013 MEDICALG Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
4 lipca 2013 MEDICALG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
2 lipca 2013 MEDICALG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
27 czerwca 2013 MEDICALG ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.
31 maja 2013 MEDICALG Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MEDICALG Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MEDICALG Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MEDICALG Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 września 2012 MEDICALG Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 sierpnia 2012 MEDICALG Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
18 czerwca 2012 MEDICALG WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
1 czerwca 2012 MEDICALG Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MEDICALG Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 MEDICALG Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MEDICALG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 listopada 2011 MEDICALG Debiut spółki na NC.