MEDINICE

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2024 MEDINICE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
22 sierpnia 2024 MEDINICE Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
28 maja 2024 MEDINICE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
28 marca 2024 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 MEDINICE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
24 sierpnia 2023 MEDINICE Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 MEDINICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
11 maja 2023 MEDINICE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
30 marca 2023 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
12 października 2022 MEDINICE NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
20 września 2022 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 lipca 2022 MEDINICE Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
22 czerwca 2022 MEDINICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
11 maja 2022 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 grudnia 2021 MEDINICE NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany uchwały nr 23 ZWZ z 5 lipca 2018 roku, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 30 listopada 2021 roku, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 listopada 2021 MEDINICE NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., zmiany statutu i in.
23 listopada 2021 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
7 września 2021 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 lipca 2021 MEDINICE Wprowadzenie do obrotu na GPW 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
25 czerwca 2021 MEDINICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez w roku obrotowym 2020.
20 maja 2021 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
6 maja 2021 MEDINICE ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwał nr 22 i 23 ZWZ z 5 lipca oraz zmiany statutu.
20 kwietnia 2021 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 grudnia 2020 MEDINICE Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2, H1 oraz I. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
3 listopada 2020 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 października 2020 MEDINICE Pierwszy dzień notowania na NC 45.000 akcji serii D, 38.460 akcji serii E1.
31 sierpnia 2020 MEDINICE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
13 sierpnia 2020 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
15 czerwca 2020 MEDINICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
20 maja 2020 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 kwietnia 2020 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
10 marca 2020 MEDINICE NWZA ws. powołania nowego członka RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki do obrotu na GPW oraz sporządzenia przez spółkę sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF i MSR.
13 lutego 2020 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
10 stycznia 2020 MEDINICE Pierwszy dzień notowania na NC 1.540.000 akcji serii D, 38.462 akcje serii E2, 986.667 akcji serii H1.
12 listopada 2019 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
29 lipca 2019 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 MEDINICE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
28 maja 2019 MEDINICE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 MEDINICE NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany siedziby spółki oraz pozostałych zmian statutu.
12 lutego 2019 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
21 grudnia 2018 MEDINICE NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2018 MEDINICE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
25 września 2018 MEDINICE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 29.000 akcji serii B, 622.620 akcji serii C, 61.800 akcji serii E1.