ZORTRAX

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 ZORTRAX Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 ZORTRAX NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, w tym z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany statutu.
14 lutego 2024 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
10 lipca 2023 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2022 rok.
19 maja 2023 ZORTRAX Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
19 stycznia 2023 ZORTRAX NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, upoważnienia zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą RN oraz zmiany statutu.
29 grudnia 2022 ZORTRAX Dzień pierwszego notowania na NC 111.368.460 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2022 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
11 lipca 2022 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2021 rok.
13 maja 2022 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
11 maja 2022 ZORTRAX Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 lipca 2021 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 rok.
31 maja 2021 ZORTRAX Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 ZORTRAX NWZA ws. zmian w składzie RN oraz połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem.
12 lutego 2021 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
22 grudnia 2020 ZORTRAX NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2020 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
24 sierpnia 2020 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
24 lipca 2020 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto /pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
26 czerwca 2020 ZORTRAX Publikacja raportu za 2019 rok.
7 maja 2020 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
25 czerwca 2019 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto /pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
24 maja 2019 ZORTRAX Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/ pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
22 maja 2018 ZORTRAX Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
19 lutego 2018 ZORTRAX NWZA ws. zbycia ZCP, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki.
14 lutego 2018 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto /pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
22 maja 2017 ZORTRAX Publikacja raportu za 2016 rok.
14 maja 2017 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 grudnia 2016 ZORTRAX NWZA ws. skrócenia kadencji RN oraz powołania nowych członków RN.
14 listopada 2016 ZORTRAX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
14 sierpnia 2016 ZORTRAX Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
22 czerwca 2016 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
20 maja 2016 ZORTRAX Publikacja raportu za 2015 rok.
14 maja 2016 ZORTRAX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
14 lutego 2016 ZORTRAX Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
28 maja 2015 ZORTRAX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto / pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
20 kwietnia 2015 ZORTRAX Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A.
20 kwietnia 2015 ZORTRAX Publikacja raportu za 2014 rok.