SOLARINOV

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 SOLARINOV Publikacja raportu za 2023 rok.
14 lutego 2024 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
24 października 2023 SOLARINOV NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
11 sierpnia 2023 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
2 sierpnia 2023 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
16 czerwca 2023 SOLARINOV Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
1 czerwca 2023 SOLARINOV Publikacja jednostkowego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 kwietnia 2023 SOLARINOV NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2023 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021.
12 maja 2022 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
25 kwietnia 2022 SOLARINOV Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
25 czerwca 2021 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020.
14 maja 2021 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 SOLARINOV Split akcji w stosunku 1:10.
19 marca 2021 SOLARINOV Publikacja raportu za 2020 rok.
28 stycznia 2021 SOLARINOV NWZA ws. podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany statutu
13 listopada 2020 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 listopada 2020 SOLARINOV NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
14 sierpnia 2020 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
20 maja 2020 SOLARINOV NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmian w składzie osobowym RN.
15 maja 2020 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 maja 2020 SOLARINOV Publikacja raportu za 2019 rok.
14 kwietnia 2020 SOLARINOV Dzień pierwszego notowania na NC 5.177.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2020 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
12 listopada 2019 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
7 października 2019 SOLARINOV NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
13 sierpnia 2019 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10 maja 2019 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
11 marca 2019 SOLARINOV Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
8 czerwca 2018 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
15 maja 2018 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 SOLARINOV Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
6 czerwca 2017 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 SOLARINOV Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 SOLARINOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 SOLARINOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
31 maja 2016 SOLARINOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 SOLARINOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 SOLARINOV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 lutego 2016 SOLARINOV Początek notowań spółki TABLEO (TAB) pod nazwą CIASTZKRA (CZK), w związku ze zmianą firmy.
13 listopada 2015 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
6 października 2015 SOLARINOV NWZA ws. połączenia spółek Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A., zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.
23 września 2015 SOLARINOV NWZA ws. zmiany statutu obejmującej przedmiot działalności i siedzibę spółki oraz zmian osobowych w składzie RN.
14 sierpnia 2015 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2015 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 SOLARINOV Publikacja raportu za 2014 rok.
23 marca 2015 SOLARINOV NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 SOLARINOV Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
5 czerwca 2013 SOLARINOV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 SOLARINOV Publikacja raportu za 2012 rok.
20 marca 2013 SOLARINOV Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 lutego 2013 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SOLARINOV Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SOLARINOV Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SOLARINOV NWZA ws. zamiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B do obrotu na NC.
28 czerwca 2012 SOLARINOV WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 SOLARINOV Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 SOLARINOV Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 SOLARINOV Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
5 stycznia 2012 SOLARINOV NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
5 grudnia 2011 SOLARINOV Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
1 grudnia 2011 SOLARINOV Debiut spółki na NC.