LOTOS

Data Spółka Wydarzenie
12 sierpnia 2022 LOTOS Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
11 sierpnia 2022 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
3 sierpnia 2022 LOTOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20.
29 lipca 2022 LOTOS Wypłata dywidendy 3,5 zł na akcję.
29 lipca 2022 LOTOS Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
20 lipca 2022 LOTOS NWZA ws. połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku "PKN ORLEN" z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany statutu PKN ORLEN.
23 czerwca 2022 LOTOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,5 zł na akcję.
22 czerwca 2022 LOTOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,5 zł na akcję.
17 czerwca 2022 LOTOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.
27 kwietnia 2022 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
23 marca 2022 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 października 2021 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
14 października 2021 LOTOS NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
30 września 2021 LOTOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.040 akcji serii A.
12 sierpnia 2021 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 LOTOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020.
28 kwietnia 2021 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
6 kwietnia 2021 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
29 października 2020 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
28 września 2020 LOTOS Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
14 września 2020 LOTOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
11 września 2020 LOTOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
12 sierpnia 2020 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 LOTOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto spółki za rok 2019.
14 maja 2020 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
12 marca 2020 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
30 października 2019 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 LOTOS Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
12 września 2019 LOTOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
11 września 2019 LOTOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
20 sierpnia 2019 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 LOTOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
30 kwietnia 2019 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 LOTOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 akcji serii A.
12 marca 2019 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
30 października 2018 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 LOTOS Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
12 września 2018 LOTOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
11 września 2018 LOTOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
9 sierpnia 2018 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 LOTOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
27 kwietnia 2018 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
7 marca 2018 LOTOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
26 października 2017 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 LOTOS Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
12 września 2017 LOTOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
11 września 2017 LOTOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
17 sierpnia 2017 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
14 czerwca 2017 LOTOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
26 kwietnia 2017 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
17 marca 2017 LOTOS NWZA ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz zmiany uchwały nr 2 NWZ z dnia 22 grudnia 2016 r.
7 marca 2017 LOTOS Publikacja raportu za 2016 rok.
22 grudnia 2016 LOTOS NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
27 października 2016 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 września 2016 LOTOS NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
11 sierpnia 2016 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 LOTOS ZWZA ws. min. pokrycia straty netto za rok 2015.
28 kwietnia 2016 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 LOTOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
3 marca 2016 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
27 stycznia 2016 LOTOS NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
29 października 2015 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
11 sierpnia 2015 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
11 maja 2015 LOTOS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014 oraz likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych.
29 kwietnia 2015 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 LOTOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
6 marca 2015 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 stycznia 2015 LOTOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
19 stycznia 2015 LOTOS Ostatni dzień notowań na GPW 55.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 grudnia 2014 LOTOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
11 grudnia 2014 LOTOS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
10 grudnia 2014 LOTOS Początek zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
9 grudnia 2014 LOTOS Przydział akcji serii D objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
28 listopada 2014 LOTOS Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
25 listopada 2014 LOTOS NWZA ws. wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.
25 listopada 2014 LOTOS Ostatni dzień notowań na GPW 129.873.362 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 listopada 2014 LOTOS Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na GPW 129.873.362 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 listopada 2014 LOTOS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
29 października 2014 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
24 października 2014 LOTOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.020 akcji serii A.
8 września 2014 LOTOS NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
19 sierpnia 2014 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 LOTOS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
29 kwietnia 2014 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
5 marca 2014 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
29 października 2013 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 LOTOS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
13 sierpnia 2013 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 LOTOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, przyznania prezesowi zarządu nagrody rocznej za rok 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
7 maja 2013 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
31 stycznia 2013 LOTOS Publikacja szacunków wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał i cały 2012 rok.
28 listopada 2012 LOTOS NWZA ws. zmiany w statucie.
30 października 2012 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
21 sierpnia 2012 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 LOTOS WZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
8 maja 2012 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 LOTOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 LOTOS NWZA ws. zmian składu RN.
23 lutego 2012 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
3 listopada 2011 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
8 sierpnia 2011 LOTOS NWZA ws. zmian statutu oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
27 czerwca 2011 LOTOS WZA
17 maja 2011 LOTOS Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
11 maja 2011 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
15 kwietnia 2011 LOTOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 LOTOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 stycznia 2011 LOTOS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.