PROACTA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PROACTA Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PROACTA Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 PROACTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
11 czerwca 2024 PROACTA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N.
27 maja 2024 PROACTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 maja 2024 PROACTA Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
9 maja 2024 PROACTA Publikacja raportu za 2023 rok.
14 lutego 2024 PROACTA Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 PROACTA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 PROACTA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
4 sierpnia 2023 PROACTA Początek notowań spółki CODEADDIC (CDT) pod nazwą PROACTA (PAC) w związku ze zmianą firmy.
30 czerwca 2023 PROACTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2023 PROACTA Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 PROACTA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 PROACTA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
27 grudnia 2022 PROACTA Dzień pierwszego notowania na NC 400.000 akcji serii H, 1.000.000 akcji serii I, 706.178 akcji serii K.
10 listopada 2022 PROACTA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 PROACTA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 PROACTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 PROACTA Publikacja raportu za 2021 rok.
12 maja 2022 PROACTA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
10 lutego 2022 PROACTA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 PROACTA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 sierpnia 2021 PROACTA Przydział akcji oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.
17 sierpnia 2021 PROACTA Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
12 sierpnia 2021 PROACTA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
26 lipca 2021 PROACTA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
20 lipca 2021 PROACTA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
28 czerwca 2021 PROACTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
27 maja 2021 PROACTA Publikacja raportu za 2020 rok.
13 maja 2021 PROACTA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 PROACTA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
18 stycznia 2021 PROACTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 15 listopada 2019 roku oraz powołania członka RN.
13 listopada 2020 PROACTA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 PROACTA ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
12 sierpnia 2020 PROACTA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 PROACTA Publikacja raportu za 2019 rok.
17 czerwca 2020 PROACTA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
5 czerwca 2020 PROACTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z wyłączeniem prawa poboru, odwołania oraz powołania członka RN.
27 lutego 2020 PROACTA Dzień pierwszego notowania na NC 1.166.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
7 lutego 2020 PROACTA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
15 listopada 2019 PROACTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych współpracowników, upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 listopada 2019 PROACTA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 PROACTA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 PROACTA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
31 maja 2019 PROACTA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 PROACTA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 PROACTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych współpracowników, zmiany statutu oraz zmian w RN.
14 lutego 2019 PROACTA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
4 grudnia 2018 PROACTA Dzień pierwszego notowania na NC 167.199 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2018 PROACTA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PROACTA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 lipca 2018 PROACTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2018 PROACTA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.
30 maja 2018 PROACTA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 PROACTA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 PROACTA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
23 stycznia 2018 PROACTA Przydział akcji serii E objętych w wykonaniu prawa poboru.
12 stycznia 2018 PROACTA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru.
22 grudnia 2017 PROACTA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru.
21 grudnia 2017 PROACTA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
5 grudnia 2017 PROACTA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.
12 lipca 2017 PROACTA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 198.000 akcji serii A1, 2.000 akcji serii A2, 400.000 akcji serii B, 600.000 akcji serii C oraz 140.000 akcji serii D.