EMMERSON

Data Spółka Wydarzenie
19 kwietnia 2022 EMMERSON Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
13 listopada 2020 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 EMMERSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 EMMERSON ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 EMMERSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 EMMERSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 EMMERSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 EMMERSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 EMMERSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 EMMERSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 EMMERSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
9 marca 2016 EMMERSON NWZA ws. zmiany w składzie RN.
12 lutego 2016 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 EMMERSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
1 czerwca 2015 EMMERSON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 EMMERSON ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 EMMERSON Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 EMMERSON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
19 czerwca 2013 EMMERSON Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
20 grudnia 2012 EMMERSON NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
20 sierpnia 2012 EMMERSON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
6 lipca 2012 EMMERSON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
29 czerwca 2012 EMMERSON WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 roku.
11 czerwca 2012 EMMERSON Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 EMMERSON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
16 sierpnia 2011 EMMERSON Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
15 lipca 2011 EMMERSON NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
30 czerwca 2011 EMMERSON WZA
14 czerwca 2011 EMMERSON Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 EMMERSON Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 EMMERSON Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
9 grudnia 2010 EMMERSON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 grudnia 2010 EMMERSON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
6 grudnia 2010 EMMERSON Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
9 listopada 2010 EMMERSON Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
10 września 2010 EMMERSON Debiut spółki na NC.