POLMT

Data Spółka Wydarzenie
14 sierpnia 2020 POLMT Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
24 czerwca 2020 POLMT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
29 maja 2020 POLMT Publikacja jednostkowego raportu za 2018 rok.
15 maja 2020 POLMT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
6 maja 2020 POLMT NWZA ws. wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu na NC.
5 marca 2020 POLMT ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz pokrycia straty netto za rok 2017.
14 lutego 2020 POLMT Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
15 stycznia 2020 POLMT NWZA ws. wyboru członka RN.
20 grudnia 2019 POLMT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2019 POLMT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 POLMT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 POLMT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
13 marca 2019 POLMT NWZA ws. wyboru członka RN.
14 lutego 2019 POLMT Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 POLMT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 POLMT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 maja 2018 POLMT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
29 marca 2018 POLMT NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.
13 lutego 2018 POLMT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 POLMT Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 POLMT Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 POLMT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
26 maja 2017 POLMT Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 POLMT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 POLMT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
31 stycznia 2017 POLMT NWZA ws. wyboru członka RN.
24 października 2016 POLMT Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 września 2016 POLMT Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 3.000.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C.