MOVIEGAMES

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 MOVIEGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 MOVIEGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
31 maja 2024 MOVIEGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 MOVIEGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
2 kwietnia 2024 MOVIEGAMES NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
28 listopada 2023 MOVIEGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 MOVIEGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 MOVIEGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
29 maja 2023 MOVIEGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 MOVIEGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
18 stycznia 2023 MOVIEGAMES Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 700.000 akcji serii B, 90.909 akcji serii C, 927.273 akcje serii D, 400.000 akcji serii E, 110.975 akcji serii F, 135.634 akcje serii G, 108.341 akcji serii H. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2022 MOVIEGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
15 września 2022 MOVIEGAMES NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2022 MOVIEGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 MOVIEGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
4 maja 2022 MOVIEGAMES Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
26 kwietnia 2022 MOVIEGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
25 kwietnia 2022 MOVIEGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
19 kwietnia 2022 MOVIEGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
14 kwietnia 2022 MOVIEGAMES NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu, zmiany wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 23 września 2020 roku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie MSSF / MSR, przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
21 marca 2022 MOVIEGAMES Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 MOVIEGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
31 sierpnia 2021 MOVIEGAMES NWZA ws. uchylenia upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2021 MOVIEGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 MOVIEGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
25 czerwca 2021 MOVIEGAMES NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
13 maja 2021 MOVIEGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 MOVIEGAMES Publikacja raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 MOVIEGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
7 października 2020 MOVIEGAMES Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
30 września 2020 MOVIEGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
29 września 2020 MOVIEGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
23 września 2020 MOVIEGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 MOVIEGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
6 sierpnia 2020 MOVIEGAMES Publikacja szacunkowych wyników za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 MOVIEGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 MOVIEGAMES Publikacja raportu za 2019 rok.
23 grudnia 2019 MOVIEGAMES NWZA ws. powołania członków oraz przewodniczącego RN.
14 listopada 2019 MOVIEGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
25 października 2019 MOVIEGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 36.970 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 sierpnia 2019 MOVIEGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 MOVIEGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 MOVIEGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
2 kwietnia 2019 MOVIEGAMES Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 MOVIEGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
18 grudnia 2018 MOVIEGAMES Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 700.000 akcji serii B, 90.909 akcji serii C, 890.303 akcji serii D, 400.000 akcji serii E, 110.975 akcji serii F, 108.341 akcji serii H.